Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Onderzoek suïcidepreventie voor (pleeg)gezinnen

Aanmelden

Pleegjongeren

Als (voormalig) jongere uit een pleeggezin, dien je minimaal zes maanden geleden voor het laatst last te hebben gehad van zelfmoordgedachten, maar moet je op moment van deelname aan dit onderzoek hiervan voldoende zijn hersteld. Je kunt meedoen aan het onderzoek als je 16 jaar of ouder bent.

Nadat je je voor het onderzoek hebt aangemeld, word je allereerst gevraagd om zes korte vragen te beantwoorden die ons een beeld geven over hoe sterk jouw zelfmoordgedachten op dit moment aanwezig zijn. Als blijkt dat jouw zelfmoordgedachten nog teveel op de voorgrond staan, zullen wij helaas geen interview bij je afnemen. Wel nemen we dan graag contact met jou op om te praten over plekken waar je hulp kunt krijgen.

Wanneer uit de vragenlijst blijkt dat je kunt deelnemen aan het onderzoek, ontvang je vanzelf een reactie van één van de onderzoekers. Voorafgaand aan het daadwerkelijke interview zal er nog een kort telefonisch gesprek plaatsvinden tussen jou en de onderzoeker. Tijdens dit contact ontvang je nog wat uitleg over het onderzoek, en zal met jou het interview ingepland worden. Je mag tijdens dit gesprek ook nog vragen stellen over het onderzoek.

Wil je meedoen aan het onderzoek? Dan willen we je vragen om eerst deze informatiebrief goed door te nemen. Dit duurt enkele minuten. Daarna mag je je aanmelden voor het onderzoek

Laatst gewijzigd:13 september 2023 15:28