Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Onderzoek suïcidepreventie voor (pleeg)gezinnen

Onderzoek suïcidepreventie voor (pleeg)gezinnen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een onderzoek gestart naar het ontwikkelen van een training voor pleegouders, die hen leert hoe zij hun pleegkind binnen het pleeggezin met (opkomende) suïcidegedachten het beste kunnen ondersteunen. Uit eerder buitenlands onderzoek is gebleken dat pleegkinderen uit pleeggezinnen driemaal zoveel last kunnen hebben van zelfmoordgedachten, en ook vaker een zelfmoordpoging doen vergeleken met kinderen uit niet-pleeggezinnen. De mogelijkheid voor pleegjongeren om deze gedachten thuis bespreekbaar te maken kan voor hen helpend zijn. Met dit onderzoek willen we een trainingsaanbod maken voor pleegouders waarin zij leren hoe zij hun kind met (opkomende) zelfmoordgedachten het beste kunnen ondersteunen, en ook hoe zij met hen het gesprek aangaan over zelfmoordgedachten.

Voor de eerste fase van dit onderzoek zijn wij momenteel op zoek naar pleegjongeren die in een pleeggezin wonen (of vroeger daar hebben gewoond) en die geïnterviewd willen worden. Deze interviews kunnen belangrijke inzichten geven in de wensen en behoeften van pleeggezinnen omtrent dit onderwerp. Bovendien kunnen pleegjongeren dan vertellen hoe zij binnen deze training ondersteund willen worden. Inmiddels hebben voldoende pleegouders en gezinshuisouders zich aangemeld voor een interview. Daarom zoeken we nog uitsluitend pleegjongeren om mee in gesprek te gaan. 

Mocht er interesse zijn voor deelname, dan komen we graag in contact. Jouw verhaal kan een verschil gaan maken.

De ethische commissie van de afdeling Pedagogiek en Onderwijswetenschappen heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Flyer Oproep (pdf)

Laatst gewijzigd:26 oktober 2023 10:37