Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Motivatie voor school

Project 2 - Motivatie voor school in de brugklas

In dit project wordt gekeken naar de ontwikkeling van de vakspecifieke motivatie voor de vakken Wiskunde en Nederlands en de rol die de leeromgeving daarin speelt. Gedurende een periode van een jaar wordt de ontwikkeling van motivatie in de brugklas en de leeromgeving bestudeerd. Aan dit project doen tien scholen mee met ieder twee eerste klassen. Behalve de leerlingen zijn ook de docenten Nederlands en wiskunde betrokken bij het onderzoek.  

Tijdpad

In het schooljaar 2010-2011 heeft de dataverzameling voor dit project plaatsgehad. Deze dataverzameling is inmiddels afgerond.

De tien scholen die aan het onderzoek hebben deelgenomen ontvangen in de loop van het schooljaar 2011-2012 een rapportage van de resultaten van het onderzoek. Deze rapportage wordt ook op een afgesloten en beveiligd deel van deze website geplaatst.  De scholen ontvangen hier t.z.t. informatie over.

Laatst gewijzigd:05 augustus 2021 09:10