Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Motivatie voor school

Project 1 - Motivatie en zelfregulatie van VMBO-leerlingen

Project 1

Motivatie en zelfregulatie van VMBO-leerlingen

In dit project wordt gekeken naar de mate van zelfregulatie van VMBO-leerlingen: in hoeverre kunnen ze zelfstandig werken, plannen, nadenken over hun eigen leren en hun eigen leerproces bijsturen? En wat zijn de gevolgen daarvan voor de motivatie? Kunnen leerlingen vaardigheden aanleren op dit gebied? Gedurende een periode van anderhalf jaar wordt de ontwikkeling van zelfregulatie en motivatie bestudeerd.

Laatst gewijzigd:05 augustus 2021 09:10