Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Motivatie voor school

Motivatie voor school

Onderzoeken naar beïnvloedende factoren in de leeromgeving gedurende de eerste jaren van het voortgezet onderwijs

Motivatie voor school en de leeromgeving

Motivatie is een voorwaarde voor succes. Leerlingen die zelf het nut van hun schoolwerk inzien of hun schoolwerk leuk vinden doen hun best om goede prestaties te behalen en slagen daar vaak ook in. Factoren in de leeromgeving kunnen voor leerlingen een belangrijke invloed hebben op hun motivatie. Ook eigen strategieën en vaardigheden kunnen een rol spelen. Toch is nog weinig bekend over wat deze factoren, strategieën en vaardigheden zijn.

De onderzoeken

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam werken samen aan een onderzoek naar motivatie voor school en de rol die de leeromgeving daarin speelt. De onderzoeken worden uitgevoerd op een aantal scholen voor basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs verspreid over Nederland. Dit onderzoeksprogramma wordt gefinancierd vanuit het ministerie van onderwijs.

De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen richten zich op twee studies in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

Laatst gewijzigd:05 augustus 2021 09:10