Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Evaringsdeskundigen en suïcidepreventie Meer informatie

Professionals

Meer informatie is op verschillende manieren te vinden. Hieronder de belangrijkste bronnen.

Zelfhulp

Ervaringsdeskundige leidraad voor zelfzorg bij suicidaliteit

Piekeren over zelfdoding

Hoop doet leven

Zelfhulpcursus Leven onder Controle

Forum over zelfmoord gemodereerd door ervaringsdeskundigen

OnTrackAgain : Deze zelfhulpapp is bedoeld voor jongeren die worstelen met suïcidaliteit. Zie voor meer informatie: http://www.ontrackagain.be/

BackUp door 113 : De BackUp app is een zelfhulpapp die je ondersteunt als je suïcidale gedachten hebt. Middels de app kun je interactief werken aan je herstel, je kunt jouw veiligheidsplan erin opnemen en mogelijk een volgende crisis voorkomen. Zie voor meer informatie: https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/backup

Veiligheid en crisis

https://www.113.nl/zelfhulp/veiligheidsplan

https://www.crisiskaart.nl/

Vakliteratuur

Suicide preventie App voor hulpverleners (appstore/Google Play) van GGZ Oost Brabant

Richtlijnen

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag: samenvatting en de volledige richtlijn

Generieke module voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vanuit patiëntperspectief: zie deze website

Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit: zie hier.

Laatst gewijzigd:08 augustus 2022 14:17