Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

Subsidie voor onderzoek naar ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten via Visual Thinking Strategies-methode

26 maart 2018

Marjolein Deunk en haar collega's van het GION ontvangen een NRO Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro voor het onderzoek naar de inzet van de Visual Thinking Strategies methode bij de ontwikkeling van interculturele competenties van aankomende leerkrachten. In de innovatieve methode Visual Thinking Strategies bespreken studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen een kunstwerk, om zo opmerkzaamheid en een kritische open houding bij hen te stimuleren. Vervolgens bespreken ze op dezelfde manier een video-opname van een voorleessessie in een cultureel diverse kleuterklas. Doel is de kennis, attitudes en self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) ten opzichte van cultureel-etnische diversiteit in de klas positief te beïnvloeden. Dat zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten.

Het projectleider van het project Visual Thinking Strategies is Marjolein Deunk van het GION, Onderwijs/Onderzoek. De andere projectteamleden zijn Emmelien van der Scheer, Hanke Korpershoek, Annegien Langeloo en Sanne Dijkema.

Comeniusprogramma

De Comenius Teaching Fellow-beurs is onderdeel van het NRO Comeniusprogramma dat docenten in staat stelt om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. De Teaching Fellowprojecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden.

Meer informatie over de Visual Thinking Strategies methode: https://vtshome.org/

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...