Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

“EARLI - Centre for Innovative Research” toegekend aan Anke de Boer en Alexander Minnaert

10 november 2017

Van 2018 tot en met 2021 mogen Anke de Boer en Alexander Minnaert de titel dragen “EARLI - Centre for Innovative Research (E-CIR)” op het onderwerp “Measuring and supporting students’ social participation: Innovating the field with behavioral data”. Zij zullen dit doen samen met onderzoekers uit Potsdam, Wuppertal, ETH Zurich, Bochum en Leuven. Anke de Boer en Alexander Minnaert zijn beide werkzaam bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) faciliteert elk jaar een onderzoeksgroep met een vierjaarlijks budget om innovatief onderzoek onder haar leden te stimuleren.

Onderzoek

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften lopen een groter risico op sociale exclusie. Binnen de context van inclusief/passend onderwijs vormt dit risico op exclusie een prominente uitdaging voor alle onderwijsbetrokkenen. Om na te gaan hoe de kwaliteit van vriendschappen en sociale relaties zich binnen inclusieve settings ontwikkelt, wil deze onderzoeksgroep verder gaan dan vragenlijstonderzoek. Zij willen innovatieve draadloze technologieën aanwenden om beter grip te kunnen krijgen op de gedragsmatige indicatoren en onderliggende processen van sociale participatie bij leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften.  

Meer informatie op de website van the European Association for Research on Learning and Instruction

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws