Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

Studenten RUG en NHL Stenden helpen middelbare scholen bij voorbereiding op examens

13 april 2021
Lerarenopleiding RUG

Studenten van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool gaan de komende maanden middelbare scholieren helpen hen goed voorbereid het eindexamen in te laten gaan. Een steuntje in de rug dat de scholieren door de coronacrisis goed kunnen gebruiken. De steun maakt deel uit van het project StudentinzetopSchool-Noord dat op 13 april in de drie noordelijke provincies van start gaat.

Een steuntje in de rug
Door de coronacrisis hebben veel middelbare scholieren achterstanden opgelopen. Klaas van Veen, directeur lerarenopleidingen van de RUG: “Met de eindexamens in zicht kunnen veel scholieren wat extra begeleiding goed gebruiken. Die geven de studenten van RUG en NHL Stenden hen. Ze ondersteunen de leerlingen bij vakken waarin zij goed zijn en waarin ze zelf ook eindexamen hebben gedaan. Zo dragen de studenten met hun eigen ervaring bij aan een beter eindexamenresultaat van de leerlingen. Tegelijkertijd verlichten de studenten de werkdruk van docenten op school.”

Willem Eikelenboom, directeur van de academie vo & mbo van NHL Stenden: “Het gaat hier niet alleen om studenten van lerarenopleidingen, maar om elke student die hierin kan helpen. Het initiatief is een mooie gelegenheid om studenten te interesseren voor het beroep van leraar en hen in contact te brengen met de lerarenopleidingen. Hopelijk zijn er studenten die door deze ervaring met leerlingen geïnteresseerd worden om voor de klas te gaan staan. Het lerarentekort blijft een maatschappelijk issue.”

Werkwijze
Studenten van de RUG en NHL Stenden met een Nederlands havo of vwo-diploma, kunnen zich aanmelden voor begeleiding in een examenvak waarin ze zelf sterk zijn. Ook studenten van andere hoger onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden. Ze krijgen vervolgens een basiscursus examenbegeleiding plus eventueel extra ondersteuning vanuit hun opleiding of school. Daarna worden ze gekoppeld aan een school en ontvangen ze een vergoeding boven het minimumloon. De ondersteuning vindt op school of online plaats.

Nationaal Programma Onderwijs
Het project StudentinzetopSchool-Noord vloeit voort uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en sluit aan bij het landelijke project StudentinzetopSchool.

Het noordelijk project wordt gecoördineerd door een gezamenlijk team van RUG en NHL Stenden.

Middelbare scholen en studenten kunnen zich aanmelden via de website van de Lerarenopleiding.

Laatst gewijzigd:04 augustus 2022 14:18

Meer nieuws