Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

In memoriam eredoctor Robert (Bob) E. Slavin (1950-2021)

29 april 2021
Robert (Bob) E. Slavin

Op zaterdag 24 april jl. is Robert (Bob) E. Slavin onverwacht overleden op 70-jarige leeftijd. Bob kreeg in 2014 een eredoctoraat aan de RUG, ter gelegenheid van de 400e verjaardag van de universiteit. Bob pleitte onvermoeibaar voor evidence-based onderwijsaanpakken, om zo de kansen van leerlingen uit achterstandssituaties op succes in het onderwijs te vergroten. Hij ontwikkelde samen met zijn vrouw Nancy Madden aan de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore het schoolbrede programma Success for All, dat inmiddels op meer dan 1000 scholen in de V.S. dagelijks wordt gebruikt. Success for All combineert verschillende effectieve aanpakken, zoals samenwerkend leren, jaargroep-doorbrekende flexibele prestatiegroepen, tutoring voor zwakke lezers en samenwerking met ouders. Hij schreef ook talloze invloedrijke overzichtsartikelen en boeken over deze en andere onderwerpen en maakte die kennis breed toegankelijk. Zo deelde hij inzichten via eigen websites zoals de Best Evidence Encyclopedia en Evidence for Essa (ESSA is de Amerikaanse Every Student Succeeds Act, die scholen aanmoedigt evidence-based te werken), omdat hij vond dat overheidswebsites als What Works Clearinghouse veel te traag tot stand kwamen. Ook schreef hij wekelijks een wereldwijd veelgelezen blog om zijn enorme kennis over actuele onderwijsvraagstukken en uitkomsten van onderwijsonderzoek te delen. In één van die blogs schreef hij onlangs een open brief aan president Biden, waarin hij hem opriep een Marshall plan voor het onderwijs te maken. Met dit plan moet alles in het werk gesteld worden om scholen de beschikking te geven over bewezen effectieve tutoringprogramma’s, ter bestrijding van door Covid-19 opgelopen leerachterstanden. Hij lanceerde even later dan ook meteen maar met alle relevante aanbieders de website proven tutoring – zoiets zouden we in Nederland ook moeten doen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Sinds 2015 zijn we met een groep materiaalontwikkelaars, schoolbegeleiders en onderzoekers bezig met een aantal scholen hier in de stad om het programma Success for All geschikt te maken voor de Nederlandse context. Met enige regelmaat kwam Bob ons daarbij adviseren en inspireren, vergezeld door zijn vrouw Nancy Madden, die ons vele praktische tips wist te geven over de toepassing van Success for All. Bob was en blijft een voorbeeld voor velen die werkzaam zijn in het onderwijs(onderzoek). Nancy zal zijn levenswerk samen met de medewerkers van de Success for All Foundation en de Johns Hopkins Universiteit blijven voortzetten. En wij blijven doorgaan met het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, geïnspireerd door wat hij in één van zijn blogs schreef: “Writings on evidence-based practice often sound a little dry, full of effect sizes and wonkiness. Yet all of those effect sizes and policy proposals mean nothing unless they are changing the lives of children.”

Roel Bosker

Laatst gewijzigd:29 april 2021 15:58

Meer nieuws