Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

Filosofie op het vmbo – filosofie voor álle leerlingen

23 november 2021
Eva-Anne Le Coultre

Waarom kunnen vmbo-leerlingen het vak filosofie niet volgen? Kritisch nadenken, meningen onderzoeken, je eigen oordeel leren vormen – dat zijn toch onmisbare vaardigheden in onze maatschappij? Vanuit die vraag ontwikkelde Eva-Anne Le Coultre het project Filosofie op het vmbo.

Filosofie bereikbaar voor alle leerlingen

Eva-Anne Le Coultre is als vakdidacticus Filosofie bij de Lerarenopleiding van de RUG dagelijks bezig met het opleiden van filosofiedocenten. Maar: deze gaan allemaal lesgeven op de havo en het vwo. Op het vmbo wordt het vak over het algemeen niet aangeboden. ‘Bij filosofie leren leerlingen op een constructieve manier een dialoog voeren, zich verplaatsen in andere perspectieven, hun eigen ideeën onder woorden brengen en te luisteren naar die van anderen. Voor alle leerlingen van groot belang dus, maar omdat het vak niet aangeboden wordt aan vmbo-leerlingen krijgen zij deze kansen niet. Daar willen we met dit project iets aan gaan doen,’ vertelt Eva-Anne.

Toukomstproject

Om deze kansenongelijkheid tegen te gaan deed Eva-Anne een aanvraag voor financiering bij  Toukomst van het Nationaal Programma Groningen. En met succes: de financiering geeft haar de kans om een pilot op te zetten.

In de pilot worden filosofiedocenten en docenten van het vmbo aan elkaar gekoppeld om samen te werken aan het ontwikkelen en uiteindelijk geven van een serie van tien lessen. Daarin wordt gebruik gemaakt van de expertise van beide docenten: de inhoudelijke vakkennis én de kennis over het bereiken van vmbo-leerlingen.

Samen aan de slag

Het eerste deel van het project zal starten in februari en de eerste docenten hebben zich al gemeld, maar er zijn nog een paar plekken voor vmbo-docenten.

Ben jij een enthousiaste vmbo-docent in de provincie Groningen die graag meewerkt aan het project Filosofie op het vmbo? Stuur dan een mail naar Eva-Anne via: e.a.le.coultre@rug.nl. Het maak niet uit welk vak je geeft. Het project start in februari 2022.

Lees meer over Filosofie op het vmbo:

Filosofie op het vmbo bij de Lerarenopleiding van de RUG
Toukomst: “Met Filosofie kun je de wereld ontdekken”

Laatst gewijzigd:23 november 2021 13:49

Meer nieuws