Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenMobility Office - Faculty of Behavioural and Social SciencesStaffBuitenlandverblijfOBP-er

Erasmus Mundus-Actie 2

Overige mogelijkheden voor een docent om naar het buitenland te gaan, zijn o.a. via het Erasmus Actie 2 programma’s (Lot’s).

Het EM-Actie 2 programma heeft met zijn programma’s tot doel (onderzoeks)samenwerking met non-EU universiteiten te bevorderen en daarvoor worden consortia aangegaan. Een dergelijk consortium bestaat uit een aantal Europese en non-Europese universiteiten. Ter ondersteuning van het consortium stelt de Europese Commissie mobiliteitsbeurzen ter beschikking om zo de samenwerking tussen universiteiten te bevorderen. Deze beurzen voorzien in de mobiliteit van studenten (BA/MA/PhD), staf en postdocs. Mobiliteit is alleen mogelijk van en naar de non-EU partneruniversiteiten en niet naar de deelnemende EU-universiteiten.

De mobiliteit voor staf is mogelijk voor minimaal 1 maand (voor enkele projecten tot max 3 maanden mogelijk). Sommige projecten staan toe dat de mobiliteit van 1 maand opgedeeld wordt in 2 periodes van 2 weken. Dit is echter afhankelijk per project.

De mobiliteit wordt gefinancierd via EM Actie 2 en stelt reis/verblijfskosten ter beschikking. De bijdrage voor verblijf is om en de nabij 2500 euro per maand en daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Aanmelding voor deze vorm van mobiliteit kan direct bij het project. Een overzicht van project met mogelijkheden voor uitgaande mobiliteit staat hier.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij mw Regine van Groningen.

Aanvullende informatie over de EM Actie 2 programma's, zoals informatie m.b.t. websites + deadlines van calls.

Een overzicht van projecten van toepassing op de faculteit Letteren (inkomende/uitgaande mobiliteit) staat hier .

Laatst gewijzigd:10 november 2017 10:33
printOok beschikbaar in het: English