Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenMobility Office - Faculty of Behavioural and Social SciencesStaffBuitenlandverblijfErasmus+ Individual Mobility

Erasmus+ OS

Erasmus+ OS is een toelage die bedoeld is voor Organisational Support.

Deze toelage vanuit Erasmus+ is bedoeld als vergoeding voor de extra uitgaven voor de organisatie van de mobiliteit. Het kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten die met inkomende en uitgaande studenten en staf te doen hebben, zoals bijvoorbeeld taalcursussen, de voorlichtingsdagen gericht op studeren in het buitenland, het maken van voorlichtingsmateriaal en het bezoeken van (potentiële) partnerinstellingen.

Het kan niet gebruikt worden voor financiering van zaken die al door Europese gelden worden gefinancierd of gesubsidieerd.

Op dit moment gebruikt de faculteit dit budget voor de financiering van voorlichtingsmateriaal gericht op Study Abroad, voorlichtingsactiviteiten/welcoming van inkomende en uitgaande studenten, maar ook de reizen naar (potentiële) partnerinstellingen binnen de EU kunnen hiermee gefinancierd worden.

Aanvraag voor gebruikmaking van dit budget kan door een verzoek bestaande uit een motivatiebrief, een ondersteuningsbrief van het afdelingsbestuur en begrotingsvoorstel via de aanvraag/opdracht buitenlandse reis te verzenden.

Laat het formulier vervolgens ter goedkeuring ondertekenen door uw leidinggevende en upload het met de overige formulieren via de aanvraagportal buitenlandverblijf .

Het beschikbare bedrag dat de faculteit krijgt toegekend, is gebaseerd op de hoeveelheid uitgaande studenten en stafleden in het voorafgaande studiejaar.

Reisaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Toekenningscriteria zijn: het doel van de reis en de relevantie voor de opleiding (versterken/onderhouden uitwisselingscontacten of nieuwe uitwisselingscontracten bewerkstelligen).

Voor de periode 2014-2016 is per jaar ca €15.000,- beschikbaar.

Laatst gewijzigd:10 november 2017 10:33
printOok beschikbaar in het: English