Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenMobility Office - Faculty of Behavioural and Social SciencesStaffBuitenlandverblijf

Buitenlandverblijf

Per 1-7-2015 kunnen buitenlandse dienstreizen uitsluitend via het bedrijf ATP Business Travel BV (ATP) worden aangevraagd.

Bij de RUG en de Faculteit Letteren is het mogelijk om voor het werk (doceren, onderzoek, scholing) in het buitenland te verblijven. Om de verschillende mogelijkheden aan te bieden, wordt hier onderscheid gemaakt naar het type functie (aanstelling) waarvoor deze mobiliteit geldt.

Er is een onderverdeling gemaakt naar de functies docent, onderzoeker, Aio en OBP. Daarnaast is er (waar mogelijk) een onderverdeling gemaakt naar verblijf binnen en buiten de EU omdat daarvoor verschillende soorten financiële ondersteuning mogelijk is.

Voor alle reizen geldt dat u tijdig een aanvraag buitenlandverblijf moet doen en dat er ook binnen 2 maanden (60 dagen) na afloop van de reis een declaratie ingediend moet worden. Het niet tijdig indienen van een aanvraag betekent dat u niet verzekerd via de RUG-reisverzekering bent tijdens uw buitenlandverblijf en dat daaruit voortkomende kosten niet op de RUG/FdL verhaald kunnen worden.

Nadere informatie over het aanvraag- en declaratieformulier en de reisverzekering vindt u in de menu-opties Reisaanvraag/declaratie en  Reisverzekering.

In 2014-2015 is een informatiebrief met bijlage door het Fb naar de medewerkers gestuurd om mobiliteit onder de aandacht te brengen.

Laatst gewijzigd:10 november 2017 10:33
printOok beschikbaar in het: English