Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Wiskunde

PLG Wiskunde

Volgens Barton de klas in

Benieuwd wat de PLG wiskunde-bovenbouw in 2018-2019 heeft opgeleverd? Bekijk hieronder het verslag en doe nieuwe ideeën op voor je lessen!

Doelgroep

Eerstegraads wiskundedocenten die in de bovenbouw havo/vwo lesgeven.

Inhoud en resultaat

Hoe kun je door middel van het ontwerp van vragen, de volgorde van aanbieden en het nabespreken van opdrachten het wiskundige begrip van leerlingen verhogen? Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat de onderwerpen die je bij wiskunde behandelt ook daadwerkelijk onthouden worden? Dit zijn enkele thema’s die aan bod komen in het boek Volgens Barton deel 2 van Craig Barton.

In deze PLG staan we stil bij de inzichten die in dit boek aan de orde komen en bedenken we met elkaar hoe je die kunt toepassen in je wiskundelessen. We maken gezamenlijk nieuwe lessen of lesactiviteiten die vervolgens uitgeprobeerd en geanalyseerd worden in de groep. Deelname aan deze PLG geeft een verdiepende impuls aan je dagelijkse praktijk.

Een verslag van de PLG van 2019-2020 volgt.

Het is mogelijk om aan deze nieuwe PLG deel te nemen als je ook eerder hebt deelgenomen. Heb je niet eerder deelgenomen dan verdient het aanbeveling om Volgens Barton, deel 1 als voorbereiding te lezen.

Programma

In vijf bijeenkomsten staan de hoofdstukken uit het boek Volgens Barton deel 2 centraal. In de bijeenkomsten wordt steeds een hoofdstuk als uitgangspunt genomen:
 • Hoe voorbeelden en oefenopdrachten te kiezen;
 • Doelgerichte en doelbewuste oefening;
 • Probleemoplossen en zelfstandigheid;
 • Formatieve evaluatie en diagnostische vragen;
 • Het langetermijngeheugen en ‘gewenste moeilijkheden’.

Er wordt tijdens de bijeenkomsten in groepen van wisselende samenstellingen gewerkt aan de ontwikkeling van (delen van) lessen. Deze worden voor zover mogelijk uitgevoerd op de eigen school tussen de bijeenkomsten in. Ervaringen met de ontworpen lesactiviteiten worden in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Afsluiting

In de afsluitende Bèta-brede docentendag worden eventueel de ontwikkelde materialen gepresenteerd en gedeeld.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben bijgewoond, en de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid.

Studielast

30 uur vakdidactisch bestaande uit:
 • 15 uur contacttijd (5 bijeenkomsten van 3 uur))
 • 15 uur voorbereiding (ca. 3 uur per bijeenkomst voor vakdidactische verdieping en uitwerking lesmaterialen)

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur, Zernike Campus, Rijksuniversiteit Groningen.

Data
 1. 15 januari 2021
 2. 12 februari 2021
 3. 12 maart 2021
 4. 21 mei 2021
 5. 18 juni 2021

Bèta-brede studiedag: 9 april 2021

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Tarief

€ 375, - (inclusief btw)

Deelnemers van deze PLG kunnen voor een gereduceerd tarief deelnemen aan de Bèta-brede docentendag. Hiervoor kunt u zich t.z.t. aanmelden.

PLG -begeleider en informatie

Gerrit Roorda (g.roorda rug.nl)

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx

Annuleringsvoorwaarden EVN 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 14 december 2020
 • Bij afmelden na 14 december 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:09 juni 2020 10:12