Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Schoolleiders

PLG schoolleiders (jaar 2)

Onderwijskundig leidinggeven aan onderwijsverbetering

Doelgroep

Teamleiders, afdelingsleiders, (vestigings-)directeuren en rectoren die het eerste jaar (2019-2020) van de PLG hebben gevolgd.

Inhoud en resultaat

We beginnen met twee bijeenkomsten die gepland stonden voor collegejaar 2019 -2020 over het uitdenken van een ‘theory of improvement’.

Daarna gaan we aan de slag met een concrete (maar kleine) interventie op je school. We gaan na hoe het effect van de interventie vastgesteld kan worden en kijken aan het einde van het jaar wat de opbrengsten van de interventie zijn. De resultaten kun je gebruiken bij het schrijven van het jaarplan voor het schooljaar daarna.

Ook in het tweede jaar van de PLG gaan deelnemers bij elkaar op bezoek en wordt in subgroepen intensief samengewerkt.

Programma

De PLG heeft een looptijd van twee jaar. In beide jaren beslaat de PLG vijf sessies van 3 uur.

Afsluiting

Na twee jaar sluit je het traject af met een presentatie van een in de PLG ontwikkelde interventie om het leren van docenten te bevorderen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Certificering

Je ontvangt een certificaat bij minimale aanwezigheid van 8 van de in totaal 10 bijeenkomsten en uitvoering van de presentatie tijdens de laatste bijeenkomst.

Studielast

55 uur per jaar:
 • 15 uur contacttijd
 • 40 uur voorbereiding van de bijeenkomsten en zelfstudie (4 x 10 uur)

Data, tijden en plaats

 • Donderdag 30 september (inhalen sessie 4, jaar 1)
 • Woensdag 10 december (inhalen sessie 5 , jaar 1)
 • Woensdag 10 februari, sessie 1
 • Woensdag 17 maart, sessie 2
 • Donderdag 22 april, sessie 3
 • Donderdag 9 juni, sessie 4
 • sessie 5, datum volgt nog

De bijeenkomsten vinden plaats van 13.30 tot 16.30 uur; Precieze locatie volgt.

De bijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Cursusleiding en informatie

Ester Moraal, docent onderwijskunde & pedagogiek aan de Lerarenopleiding van de RUG en voormalig schoolleider, e.moraal@rug.nl.

Klaas van Veen, hoogleraar-directeur van de Lerarenopleiding van de RUG, klaas.van.veen@rug.nl.

Tarief

Per deelnemer €2850,- per jaar (inclusief btw) voor bijeenkomsten, feedback, en praktijkbezoek met feedbackgesprek.

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 9 november 2020
 • Bij afmelden na 9 november 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:02 november 2020 15:44