Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Schoolleiders

PLG Naar een volwaardig schoolexamen

Cursusjaar 2020-2021

In verband met het coronavirus zal deze PLG dit jaar geen doorgang vinden.

Deelnemers aan de PLG 'Naar een volwaardig schoolexamen'
Deelnemers aan de PLG 'Naar een volwaardig schoolexamen'

Scholen moeten hun schoolexamens verbeteren. Op meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs voldoet het PTA niet aan de wettelijke eisen, aldus de Onderwijsinspectie. Al eerder concludeerde de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering dat de deugdelijkheid van de schoolexamens onvoldoende is gegarandeerd. Minister Slob heeft maatregelen aangekondigd: iedere school moet een examencommissie instellen. Daarnaast moet er meer toetstechnische expertise komen onder docenten, examensecretarissen en schoolleiders, zodat zij kunnen toezien op de samenhang tussen vakken in de examenprogramma’s.

Om scholen hierbij te ondersteunen, biedt het EVN de leergang ‘Naar een volwaardig schoolexamen’ aan. Je vergroot je kennis op het gebied van toetsing en werkt aan een eigen opdracht: bijvoorbeeld een volledig uitgewerkt PTA of toetsbeleid voor je school.

Doelgroep

Docenten, (aanstaande) leden van examencommissies, examensecretarissen en schoolleiders die klaar willen zijn voor een volwaardig schoolexamen. Het verdient aanbeveling om met een groepje collega’s van dezelfde school te komen, maar dat is niet verplicht.

Inhoud en resultaat

Minister Slob heeft aangegeven dat scholen hun schoolexamens moeten verbeteren en dat iedere school een examencommissie moet instellen. Er moet meer toetstechnische expertise komen onder docenten, examensecretarissen en schoolleiders, zodat zij kunnen toezien op de samenhang tussen vakken in de examenprogramma’s, mede omdat op meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs het PTA niet voldoet aan de wettelijke eisen, aldus de Onderwijsinspectie.

Om scholen hierbij te ondersteunen, biedt het EVN de PLG ‘Naar een volwaardig schoolexamen’ aan. Je vergroot je kennis op het gebied van toetsing en werkt aan een eigen opdracht: bijvoorbeeld een startklare examencommissie en/of een volledig uitgewerkt toetsbeleid voor je school.

Programma

In vijf bijeenkomsten werken de deelnemers systematisch aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden op het gebied van toetsing. Daarnaast ontwikkelen zij tijdens de leergang een eigen toetsbeleid voor 2021 – 2022. Tenslotte worden de voorwaarden gecreëerd om vanaf 2021 – 2022 te starten met een examencommissie.

Deelnemers ontvangen feedback op hun producten, zodat zij gericht kunnen werken aan verbetering daarvan.

Afsluiting

De deelnemers sluiten het traject af met een opdracht die past bij hun taak of functie: dat kan een volledig uitgewerkt schoolexamen zijn (voor deelnemende docenten), of een toetsbeleid met een aanpak voor het waarborgen van de kwaliteit van de schoolexamens, waaronder een taakomschrijving voor de examencommissie (voor deelnemende leden van de examencommissie, examensecretarissen en/of schoolleiders).

Certificering

Een deelnemer ontvangt een certificaat bij minimale aanwezigheid van 4 van de in totaal 5 bijeenkomsten en uitvoering van de afsluitende opdracht.

Studielast

55 uur waarvan:
  • 15 uur contacttijd
  • 40 uur voorbereiding van de bijeenkomsten en zelfstudie

Laatst gewijzigd:15 februari 2021 15:26