Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Engels

PLG Formative teaching in the English language classroom

Doelgroep

Docenten Engels (beginnende, ervaren, eerste- en tweedegraads docenten) die het leren van leerlingen beter in beeld willen krijgen en op zoek zijn naar hoe ze daarnaar kunnen handelen.

Inhoud en resultaat

Hoe krijg je in grote klassen elke leerling in beeld? Hoe doe je dat bij het ontwikkelen van taalvaardigheden in de les Engels? Wat is het zichtbaar maken van leren? Wat willen we hiermee bereiken? Hoe kunnen we dat opzetten en uitvoeren op zo’n manier dat het behulpzaam is voor leerlingen? En tot slot de uitdagende vraag: Hoe breng je dat in de praktijk zonder de werkdruk te verhogen?

Tijdens deze PLG gaan we daarmee aan de slag en werken we concreet aan formatief handelen op een manier die past bij het talenonderwijs. Op basis van internationale inzichten en onderzoek ontwikkelen of verrijken we lesmateriaal voor lessenserie waarin het zichtbaar maken en stimuleren van leren centraal staan.

Doelen programma

Aan het einde van de cursus kunt u de rol van formatief handelen binnen het schoolvak Engels formuleren en de brug slaan naar vakdidactisch handelen op een effectieve manier die past in de Engelse les.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 5 (van de 6) bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Studielast

In totaal 36 uur (per bijeenkomst: 3 uur contacttijd en gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd).

Data, tijden en plaats

6 bijeenkomsten in de periode januari-juni 2023. Definitieve data en locatie volgen z.s.m.

Tarief

€450 inclusief BTW.

Deelname losse sessies is mogelijk (€75,-).

Cursusleiding en informatie

Drs. Nadia Gerritsen; n.m.gerritsen@rug.nl

Annuleringsvoorwaarden 2022-2023

Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG (precieze startdatum volgt)
  • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
  • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:22 november 2022 09:32