Skip to ContentSkip to Navigation

PLG: Goed formuleren in voortgezet en hoger onderwijs

Een goede schrijfvaardigheid van leerlingen en studenten staat volop in de belangstelling. In het basis- en voortgezet onderwijs wordt de focus verlegd naar de basisvaardigheden; in het hoger onderwijs geven docenten aan dat het schrijven van teksten een probleem is voor veel studenten. Kern van het schrijfonderwijs is goed formuleren. In deze Professionele Leergemeenschap zoeken vo- en ho-docenten samen naar good practices voor het ontwikkelen van schriftelijke formuleervaardigheid, waarbij ze de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs in het vizier houden.

Doelgroep

Docenten havo-vwo (bovenbouw) en docenten hoger onderwijs (bij voorkeur lesgevend aan eerstejaars studenten).

Inhoud en resultaat

In het schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs staat bij schrijfonderwijs aandacht voor de opbouw van teksten centraal. Maar schrijven is ook: zoeken naar de beste formulering, spelen met woorden, taal vinden om je gedachten en gevoelens adequaat uit te drukken. Dat lijken leerlingen moeilijk te vinden, maar ook interessant. Je schriftelijk goed kunnen uitdrukken is een basisvaardigheid die ook in hoger onderwijs van groot belang is. Maar de ontwikkeling van formuleervaardigheid is bij aanvang van het ho nog niet in een eindstadium. Idealiter zou in het ho meer (beroeps)specifieke formuleervaardigheden worden geleerd, nadat in het vo een solide basis is gelegd. In deze PLG zoeken vo- en ho-docenten samen naar good practices voor het ontwikkelen van schriftelijke formuleervaardigheid, waarbij ze de aansluiting tussen de opleidingen in het vizier houden.

Doelen programma

 • Vaststellen over welke basisvaardigheden leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten beschikken als zij havo of vwo afsluiten
 • Vaststellen welke basisvaardigheden in het hoger onderwijs verder ontwikkeld kunnen worden
 • Verhelderen hoe de aansluiting van voortgezet onderwijs op hoger onderwijs kan worden geoptimaliseerd
 • Lesmateriaal ten behoeve van formuleervaardigheid ontwikkelen en uitproberen in de klas
 • Een visie ontwikkelen op de rol van formuleerbewustzijn en formuleergeweten bij het schrijven van teksten

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 7 bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Studielast

48 uur

Data, tijden en plaats

8 bijeenkomsten in kalenderjaar 2023, van 14.00-17.00. Locatie: Groningen (precieze locatie ntb).

 • 13 januari
 • 24 februari
 • 31 maart
 • 12 mei
 • 16 juni
 • ntb
 • ntb
 • ntb

Cursusleiding en informatie

drs. Carien Bakker (c.h.w.bakker@rug.nl) en drs. Clary Ravesloot (c.j.m.ravesloot@rug.nl)

Tarief

600 euro, incl. btw

Annuleringsvoorwaarden

 • Aanmelden is mogelijk tot 1 januari 2023
 • Bij afmelden na 1 januari 2023 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 juli 2024 11:03