Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Education BSS Minor

Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn

ECTS: twee keer 15
Code: MISO

Doelstelling

De Minor heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met het vakgebied van de Sociologie.

Inhoud

Inhoud bij 15 punten, minorpakket 1, semester 1a
Studenten verwerven kennis van het vakgebied, de sociale problemen waarin sociologen zijn geïnteresseerd en de geschiedenis van het vakgebied en in Groningen lopende onderzoeksprogramma’s (de vakken Inleiding sociologie en Primaire sociale orde). Deze vakken geven daarbij inzicht in hoe de sociale orde van de primaire relaties ons gedrag bepaalt. Ook betrekken we hierbij vragen over hoe de sociale ordes veranderen in het onderzoek (Social and institutional change - Engelstalig).

Inhoud bij 15 punten, minorpakket 2, semester 1b
In dit deel staat men stil bij de vraag hoe het sociologische onderzoek zelf in de tijd is veranderd (door de klassieke sociologische teksten te lezen in het gelijknamige vak). Verder wordt onderzocht hoe de primaire orde interfereert met die van organisaties (Organization and society - Engelstalig) en met die van de markt (Sociale welvaart).

Deadlines

Schrijf je eerst in voor de minor, daarna kun je je inschrijven voor cursussen.

  • Inschrijven is mogelijk van 24 mei 20204 tot 5 juli 2024 (12:00 CEST, July 5 23:59 CEST)
  • 9 juli - 21 juli (23:59 CEST): schrijf je in voor de individuele cursussen van je keuze
  • Op 23 juli 2024 worden de vakken waarvan de capaciteit nog niet is bereikt, geopend voor alle studenten die een persoonlijke minor of keuzevak willen volgen. 
  • Als je vorig jaar een of twee vak(ken) niet hebt behaald en ingeschreven stond voor deze minor, mag je een mail sturen naar de onderwijsbalie. In deze mail beschrijf je welke vak(ken) je nog moet herkansen. Zij zullen je daarna inschrijven.

Als je besluit de minor niet te volgen, schrijf je dan uit, want de capaciteit is beperkt!
Stond je vorig jaar ingeschreven voor deze minor en moet je dit jaar nog (een) enkel(e) vakken? Meld je dan bij de GMW onderwijsbalie: https://www.rug.nl/gmw/education/onderwijsbalie/

Contact

Voor nadere informatie: Rosa Visser (rosa.visser@rug.nl)

Sign-up

Studieschema

Vaknaam (Progress) code ECTS Verplicht/Keuze Periode
inleiding in de sociologie SOMIN01 5 V semester I a
primaire orde SOMIN02 5 V semester I a
Social and institutional change SOMIN03 5 V semester I a
Klassieke Sociologische Teksten SOMIN04 5 V semester I b
Sociale welvaart SOMIN05 5 V semester I b
Organisation and Society SOMIN06 5 V semester I b

Inleiding in de sociologie

ECTS: 5

De cursus is een introductie in het vakgebied van de sociologie en tot de studierichting Sociologie van de RUG in het bijzonder. Aan de hand van maatschappelijke problemen krijgen studenten inzicht in de werkwijze van sociologen. Daarbij staat een “macro-micro-macro” benadering centraal, waarin het onderzoeken van vraagstukken op maatschappelijk niveau wordt gerelateerd aan theorieën over individueel gedrag. Hierin wordt aandacht besteed aan de rol van verschillende sociale ordes (markt, overheid, primaire relaties en organisaties) en de relatie met onderzoeksprogramma’s behorende bij de opleiding. De stof wordt gepresenteerd in hoorcolleges, in combinatie met bewerking van opdrachten ter plekke.

Primaire orde

ECTS: 5

De Primaire Sociale Orde is, naast de markt, de andere vorm van ‘spontane sociale orde’. Tot de PSO worden informele sociale interacties gerekend. De vanzelfsprekendheid van deze activiteiten maakt dat de Primaire Sociale Orde een bijna vergeten vanzelfsprekendheid vormt. Nadere analyse leert echter dat schijn bedriegt, en de PSO meer problematisch is dan doet vermoeden. In het vak Primaire Sociale Orde, wordt deze sociale orde nader beschreven, afgebakend en uitgediept. Vanuit verschillende perspectieven wordt de Primaire Sociale Orde belicht.
-vanuit andere sociale ordes: relaties, sturingsmechanisme en wisselwerking
-vanuit historisch perspectief: ontwikkeling van PSO
-vanuit opbrengsten: betekenis van PSO
-vanuit falen: maatschappelijke problemen en de keerzijde van PSO
-vanuit toekomst perspectief: ontwikkelingen en nieuwe arrangementen

Social and institutional change

ECTS: 5

As a result of globalization and the success of the Internet; companies, organizations, and societies face new challenges of coordination, and cooperation. The complexity of these challenges is illustrated by the difficult negotiations for an international treaty to limit climate change. On the other hand, the success of Internet services such as wikipedia, and couchsurving proofs that coordination, and cooperation can be established even between strangers and on a global scale.
This course focuses on the effects of social institutions, i.e. norms (e.g. cultural conventions) and formal rules (e.g. law), on problems of coordination and cooperation in social groups, organizations, and societies. We will pay attention to how social institutions emerge, how they change, and how they affect the behavior of individuals and collectives. We will explore the conditions under which institutions have desired or undesired effects. Special attention will be paid to the role of the state in a market economy, and the effect of cultural norms on economic development.
To this end, we will discuss classical (Weber, Durkheim, Smith) and contemporary theories (e.g. political economy, game theory, and complexity science) that have been used to explain social institutions. Students will be introduced to methods of analyzing social institutions and will be introduced to alternative approaches to changing the behavior of individuals. In particular, we will debate the design of incentive programs, institutional design (reputation systems, peer-punishment systems, signaling institutions, meritocracy), and nudging.

Klassieke Sociologische Teksten

ECTS: 5

In de cursus worden klassieke teksten uit de sociologie gelezen. Deze teksten worden gelezen aan de hand van opdrachten, die vervolgens in een werkcollege worden besproken. In de cursus worden teksten besproken van de grondleggers (Marx, Weber, Durkheim) en uit een aantal belangrijke stromingen uit de sociologie (functionalisme, symbolisch interactionisme, historische sociologie). Voor de opdrachten leest de student behalve de klassieke tekst ook teksten over de achtergrond van de auteur of stroming, en reflecteert hij over de waarde van deze teksten in de analyse van actuele maatschappelijke problemen.

Sociale welvaart

ECTS: 5

In dit vak wordt het welvaartsbegrip vanuit twee perspectieven belicht: het economische en het sociologische. De vragen die hierbij centraal staan zijn wat volgens beide perspectieven de randvoorwaarden zijn die de welvaartsproductie bepalen en via welke sociale mechanismen deze randvoorwaarden invloed hebben op de sociale welvaart. Bij het economische perspectief komt de traditionele welvaartseconomische benadering aan bod, alsmede door economen geformuleerde kritiek op de gevolgen van economische ontwikkeling voor de sociale en natuurlijke omgeving. Bij het sociologische perspectief gaat het om het ontwikkelen van een zelfstandig sociologisch welvaartsbegrip aan de hand van onderzoek naar individueel geluk, sociaal kapitaal en sociale netwerken en interpersoonlijk vertrouwen. Studenten werken mee aan de ontwikkeling van dit welvaartsbegrip door middel van het schrijven van een essay.

Organisation and Society

ECTS: 5

Since the beginning of the 20th century, the number of organizations has grown exponentially. This holds for all types of organizations, ranging from for-profit enterprises, non-profit associations, public agencies, to non-governmental entities. These corporate actors meanwhile are key agents in any modern society. For example, the top 200 corporations control more than a quarter of the world´s economic activity. Of the 100 largest ´economies´ in the world, more than 50 are multinational firms. Wal-Mart´s corporate revenues exceed the GDP of Sweden or Austria, and those of General Motors equal the GDP of Turkey. Individuals continuously have to deal with organizations: citizens interact with state authorities, consumers with enterprises, employees with employers.

Organizations not only affect all areas of social, political, and economic life, but also have a huge impact on the desires, beliefs, and opportunities of individuals, including their health and their social relations. Consequently, any analysis of modern societies – the origin and solution of its social problems ranging from social inequality to occupational health, as well as its successes in creating welfare through innovation – will remain incomplete unless it considers organizations.

The main objective of the course Organization and Society is to provide insight into the critical processes and activities in organizations that shape modern societies. The discussions in the course will center around four primary outcomes -inequality, persistence, change, and embeddedness. To explain these outcomes, the course focuses on a handful of critical mechanisms in organizations, ranging from discrimination to socialization and learning and organizational theories that explain how these mechanisms relate to primary outcomes.

At the end of the course, course participants will be able to reconstruct how organizations…

  1. reproduce and challenge social inequality;
  2. contribute to the persistence of traditions, habits, values and practices;
  3. coordinate and mobilize individuals to enable social change;
  4. influence access to opportunities and the creation and spreading of innovation through their embeddedness in networks of relations.
Laatst gewijzigd:04 april 2024 11:35