Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

PhD ceremony J.A. (Jet) Rip, Msc. Foster care for unaccompanied refugee children. Assessment and evaluation of child and fostering factors, cultural matching, and placement success according to children, their foster carers, and guardians.

When:Th 02-12-2021 at 14:30
Where:Academy building RUG

PhD ceremony: J.A. (Jet) Rip, MSc
When: December 02, 2021
Start: 14:30
Supervisors: M.E. Kalverboer, dr. W.J. Post, prof. dr. E.J. (Erik) Knorth
Co-supervisor: dr. A.E. (Elianne) Zijlstra
Where: Academy building RUG
Faculty: Behavioural and Social Sciences

Opvang alleenstaande gevluchte kinderen in opvanggezinnen succesvol

De instroom van alleenstaande gevluchte jongeren in Nederland is momenteel hoog. Vanwege hun minderjarigheid en afwezigheid van ouders zijn zij kwetsbaar. Jet Rip evalueerde de plaatsing van alleenstaande gevluchte kinderen in opvanggezinnen geëvalueerd vanuit het perspectief van kinderen, opvangouders en voogden.

Het doel van haar onderzoek was inzicht te krijgen in het plaatsingssucces en daaraan gerelateerde kind- en gezinsfactoren, alsmede welke ontwikkeling te zien is binnen één jaar tijd. Speciale aandacht was er voor ‘culturele matching’, waarbij kinderen bij opvangouders met een vergelijkbare culturele achtergrond als de kinderen worden geplaatst.

Kinderen, opvangouders en voogden blijken overwegend positief over het succes van de plaatsing. De beoordeling van de kwaliteit van de relatie tussen kind en opvangouder kwam vrijwel overeen met de beoordeling van het plaatsingssucces. Culturele overeenstemming met opvangouders lijkt voor kinderen vooral in de beginfase van hun verblijf van belang voor plaatsingssucces; voor opvangouders en voogden was dit minder belangrijk. Verder is afwezigheid van gedragsproblemen en aanwezigheid van pro-sociaal gedrag bij het kind voor respectievelijk ouders en kinderen positief geassocieerd met plaatsingssucces, terwijl voor voogden de kwaliteit van de opvoedingsomgeving het meeste telt.

Overigens zijn kinderen en hun opvangouders of voogden het vaker oneens over het plaatsingssucces, wanneer zij van mening verschillen over de kwaliteit van de opvoedingsomgeving, de gedrags- en emotionele problemen van het kind, en de kwaliteit van de relatie tussen kind en opvangouder, en kind en voogd. Wanneer kinderen langer in hetzelfde opvanggezin blijven zijn de meeste kind- en gezinsfactoren relatief stabiel, op een belangrijke uitzondering na: volgens de opvangouders nemen sociaal-emotionele problemen bij het kind dikwijls toe.

printView this page in: Nederlands