Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Afscheidssymposium voor Dr. Jan Luth

Wanneer:do 10-11-2016 12:30 - 19:00
Waar:Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen (tot 15.45u), Martinikerk, Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen (16.15-17u), Academiegebouw, H.J. Bruinszaal, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen (vanaf 17.15u)
Jan Luth
Jan Luth

Dr. Jan Luth (Groningen, 1951), universitair docent liturgiewetenschap aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, gaat met pensioen. Op 10 november organiseert de faculteit ter ere van zijn lange staat van dienst een afscheid met een symposium en afsluitend een concert in de Martinikerk.

Met zijn pensionering verliest de faculteit en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed haar specialist op het gebied van de hymnologie. Dr. Jan Luth is een expert op het gebied van kerkmuziek en hymnologie, in het bijzonder de geschiedenis van de gemeentezang en orgelbegeleiding in het Nederlandse en Duitse protestantisme. Hij is een van Nederlands belangrijkste deskundigen op het gebied van de tekstgebonden muziek van Bach, zoals de Matthäus Passion, cantates en orgelwerken.

Daarnaast is Jan Luth een begaafd concerterend organist, hij geeft naast lezingen ook menige concerten in binnen- en buitenland. Tijdens zijn afscheid zal hij dat demonstreren met een concert in de Martinikerk, samen met het kamerkoor van het Collegium Musicum uit Loppersum. Naast docent aan de RUG heeft hij ook gedoceerd aan de conservatoria van Groningen, Zwolle en Arnhem.

Programma

Info bij: Dr. Mathilde van Dijk, mathilde.van.dijk@rug.nl

Plaats/tijd:

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen

12.30-13.00 uur

inloop met koffie/thee

13.00-13.10 uur

Opening door Prof. dr. Kocku von Stuckrad

13.10-13.35 uur

Lezing Dr. Jan Smelik

13.35-14.00 uur

Lezing Drs. Jaco vd Knijff

14.00-14.15 uur

Pauze

14.15-14.40 uur

Lezing Dr. Arie Eikelboom

14.40-15.30 uur

Toespraken vanuit RUG/Faculteit

15.30-15.45 uur

Toelichting concert Jan Luth

15.45-16.15 uur

wandeling naar Martinikerk

Martinikerk, Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen

16.15-17.00 uur

Concert Jan Luth en het kamerkoor van het Collegium Musicum Loppersum o.l.v. Jelke Hamersma

Academiegebouw, H.J. Bruinszaal, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

17.15-19.00

Receptie