Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Najaarscolloquium: Navolging - worden als Christus?

Wanneer:vr 14-11-2014 13:00 - 17:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, Groningen

In het najaarscolloquium van het College van Bijzonder Hoogleraren en de bijbehorende cursus (onafhankelijk van elkaar te volgen) staat het begrip ‘Navolging’ centraal.

Breed in de kerk speelt het besef dat geloven geen vrijblijvende zaak is: geloof vraagt van gelovigen, als enkelingen en als gemeenschap, om karakter en om daden. Gelovigen worden wie zij zijn in de navolging van Christus.

Tegelijkertijd roept dit actuele besef vragen op. Is de gemeenschap van de kerk niet al het lichaam van Christus? Hoeveel ‘winst’ is daar dan nog te behalen? En wanneer de enkeling in de navolging zou moeten worden als Christus, is haar of hem dan niet alle vrijheid ontnomen? Is navolging niet hoe dan ook een zeer krampachtige gelegenheid?

Op het colloquium worden dergelijke vragen vanuit de breedte van het college van bijzonder hoogleraren belicht. In de cursus worden de gevonden aandachtsvelden verder uitgediept.

Meer informatie

Docenten

prof.dr. Henk van den Belt, prof.dr. Rick Benjamins, prof. dr. Herman Paul, prof.dr. Wouter Slob en dr. Edward van 't Slot

Omvang

Najaarscolloquium: 0,5 en PE-cursus 2,5 ECTS

Datum/Data

Najaarscolloquium op vrijdag 14 november

Tijd

13.00 – 17.00 uur

Locatie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Literatuur

Kosten*

€ 30, 00

Cursuscode

RUG-38

Inschrijven

Via het inschrijfformulier vóór 31 oktober voor het Najaarscolloquium

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers,

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod