Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Dood, rouw en troost in cultureel perspectief

Wanneer:vr 20-06-2014 10:00 - 16:30
Waar:Heymanszaal (Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen), Broerstraat 5 & Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Op vrijdag 20 juni organiseert het ‘Net(z)werk’-project Levend Erfgoed: Kennisoverdracht rond sterven en begraven in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland een lezingendag rond het thema “Dood, rouw en troost in cultureel perspectief”. Een zevental sprekers zal ingaan op representaties van de dood en uitingen van rouw en troost in geschiedenis, kunst, literatuur en muziek. De lezingen (in het Nederlands) zijn bestemd voor een breed geïnteresseerd publiek. Deelname (inclusief lunch. thee en koffie) is gratis. Men dient zich wel vooraf aan te melden met naam en adres via info@memento-mori.nu.


Programma

Heymanszaal, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5
10.00: Inloop met koffie
10.20 – 10.30: Opening (Bart Ramakers / Christoph Jedan)
10.30 – 11.00: De troost van het Woord: leeservaringen uit de late middeleeuwen (Sabrina Corbellini)
11.00 – 11.30: Dood en troost in het vroegmoderne gereformeerde protestantisme (Mirjam de Baar)
11.30 – 12.00: De omgang met dood, oordeel en hiernamaals in de christelijke iconografie in Groningse en Oostfriese historische kerkinterieurs (Justin Kroesen)
12.00 – 13.30: Lunch
13.30 – 14.00: Zien is geloven (Kees van der Ploeg)
14.00 – 14.30: ‘O krancke troost’: poëzie en rouw (Gillis Dorleijn)
14.30 – 15.00: Pauze
15.00 – 15.30: Het requiem en de twee wereldoorlogen: dood – herinnering – troost – muziek (Martin Hoondert)
Verplaatsing naar Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33
15.35 – 16.30: Dood en troost in de cantates en orgelwerken van Johann Sebastian Bach (lezing en concert) (Jan Luth)