Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Symposium: '400 jaar Groninger Theologie in het Publieke Domein'

Wanneer:ma 16-06-2014 10:00 - 16:00
Waar:Zittingszaal Faculteit GGW, Groningen
Op maandag 16 juni organiseert het Kerkhistorisch Gezelschap een symposium ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Op dit symposium staat de vraag centraal hoe in die vier eeuwen de theologie en de godsdienstwetenschap zich verhielden tot de maatschappelijke en politieke context. Wat waren de consequenties van de Groninger theologie in de praktijk en is er iets te zeggen over de specifieke Groningse context? Sprekers zijn Henk van den Belt, Klaas van Berkel, Arie L. Molendijk, Jacob van Sluis en Jasper Vree. Aamelden is niet nodig. Het programma is van 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur.