Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Studiedag: Voor als het er op aankomt: Bonhoeffers ethiek in 2014

Wanneer:vr 24-01-2014 10:30 - 17:00
Waar:PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25, Groningen
Bonhoeffer
Bonhoeffer


Op 24 januari organiseren het Bonhoeffer Werkgezelschap, de PThU (Groningen) en de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen een studiedag over Dietrich Bonhoeffers Aanzetten voor een ethiek

In 2012 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van Bonhoeffers Ethiek, verzorgd door Wilken Veen en Gerard den Hertog. Bonhoeffer werkte aan dit belangrijke boek in de turbulente oorlogsjaren vanaf 1940, tot aan zijn arrestatie in 1943. Hij heeft het boek niet kunnen voltooien, maar desondanks bieden zijn ‘aanzetten’ nog altijd een impuls tot bewust en verantwoordelijk handelen op de momenten dat het er op aankomt. De nieuwe Nederlandse vertaling is inmiddels aan haar derde druk toe. Hoe heeft Bonhoeffer in zijn ethiek willen inspringen op de ontwikkelingen van zijn tijd? En hoe inspireert zijn Ethiek anno 2014 (jonge) mensen om gelovig, alert en bijdetijds te handelen?

Programma

11.45 Lezing door prof.dr. Frits de Lange (PThU): Bonhoeffer s ethiek:steeds anders actueel
12.30 Lunch
13.30 Muzikaal intermezzo
14.00 Workshops:

  • Discussie met Wilken Veen en Frits de Lange over Ethiek als het er op aankomt
  • Bathseba Luttjeboer (Masterstudent PThU): Bonhoeffe r o p de afdeling verloskunde
  • Willem Roskam (Masterstudent PThU): Bonhoeffer s Ethiek e n jongeren
  • Henk Janssen OFM (Bonhoeffer Werkgezelschap): Bonhoeffer lezen met gemeenteleden

Meer informatie

dr. E. van ’t Slot, fellow voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie bij de faculteit GGW namens de Confessionele Vereniging: e.van.t.slot@rug.nl

  • Omvang: 0,25 ECTS
  • Datum: 24 januari 2014
  • Tijd: 10.30 – 17.00 uur
  • Locatie: PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25, Groningen
  • Kosten: € 32,-, studenten gratis (gesponsord door het Bonhoeffer Werkgezelschap)
  • Opgave: via de website www.pthu.nl, vóór vrijdag 17 januari 2014. Klikt u in de agenda rechts op de pagina op de datum 24 januari 2014.

NB: Voor studenten: Zet je studentennummer in het opmerkingenvak van het digitale inschrijfformulier. Alleendan is gratis toegang verzekerd.