Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Symposium: Religie op de werkvloer

Wanneer:wo 16-01-2013 14:00 - 17:00
Waar:Heymanszaal in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen

Is er ruimte voor religie op de werkvloer? Op dit mini-symposium staat die vraag centraal. Je zou denken dat in een tijd waarin velen van mening zijn dat religie uitsluitend achter de voordeur moet (mag) worden beoefend, een dergelijk onderwerp achterhaald is. Verspilde tijd? Bepaald niet! In een wereld die een steeds multicultureler karakter krijgt, staat dit onderwerp weer volop in de belangstelling. Oude vragen verdienen opnieuw doordenking.

De juridische vertaalslag van die algemene vraagstelling staat centraal op het congres: in welke omstandigheden kan op de werkplek wel of niet uiting worden gegeven aan religieuze gevoelens en opvattingen?

De sprekers van dit symposium benaderen de rol van religie in het dagelijks leven vanuit twee invalshoeken. De eerste sprekers (Kars Veling en Vincent Tassenaar) zullen ingaan op de rol van de vrijheid van godsdienst in de samenleving in het algemeen en de traditionele positie van dit grondrecht in Nederland. Zij houden zich bezig met vragen als: wat is de rol van de vrijheid van godsdienst voor de Nederlandse rechtstaat; welke ontwikkeling heeft de vrijheid van godsdienst meegemaakt; welke positie heeft de Nederlandse staat ingenomen in een samenleving die in religieus perspectief continu pluriform van karakter was?

De twee laatste sprekers (Antoin Jacobs en Harry Blok) zullen specifiek ingaan op de vrijheid van godsdienst binnen het raamwerk van de arbeidsrelatie: In hoeverre kan de werknemer binnen een arbeidsoverkomst een beroep doen op de vrijheid van godsdienst; Kan hij op basis van dit grondrecht afwijken van kledingvoorschriften, omgangsvormen; In hoeverre heeft hij het recht om zijn opvattingen te uiten? In essentie staat de vraag centraal: welke beperkingen legt de arbeidsovereenkomst op aan het huldigen van religieuze opvattingen?

Dit symposium vindt plaats tegen de achtergrond van het verschijnen van de bundel 'Religie op de werkvloer'. In de bundel worden bovengenoemde vragen aan de orde gesteld. De bijdragen in deze bundel zijn van Vincent Tassenaar, Tineke Folkerts-Klaassen, Ottline van Zwieten-van der Feltz, Harry Blok en Jan Willem van Dommelen. Fokko T. Oldenhuis (hoogleraar religie en recht aan de RUG) verzorgde de eindredactie.

Bekijk het programma

Bekijk de poster