Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Studiemiddag Interdisciplinaire zorg

Wanneer:di 12-11-2013 13:30 - 17:00
Waar:Filmzaal Protestants Theologische Universiteit, Oude Ebbingestraat 25, Groningen

Thema: ‘De betekenis die theologie, spiritualiteit en religie binnen een proces van genezing kunnen spelen, moet serieus genomen worden’

Het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek en Zorg organiseert in samenwerking met de PThU en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG een studiemiddag over interdisciplinaire zorg. Tijdens de bijeenkomst staat de manier waarop verschillende professionals nadenken over onderlinge samenwerking centraal. We staan stil bij verschillende samenwerkingsmodellen en de wijze waarop deze modellen goede zorg bevorderen of belemmeren. Hoofdspreker is prof. dr. John Swinton.

Over de spreker

John Swinton
John Swinton


De Schotse professor John Swinton ontwikkelde tijdens zijn werkzame jaren als verpleger en geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg en later in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, een passie voor patiëntgerichte zorg. Swinton is van mening dat de betekenis die theologie, spiritualiteit en religie binnen een proces van genezing kunnen spelen, serieus genomen moet worden.  Sinds enige jaren doceert Swinton in Aberdeen, waar studenten van de faculteit Verpleegkunde, Geneeskunde, Theologie en Kunsten elkaar treffen in de collegebanken.  Naast deze vorm van onderwijs, die uniek is in Engeland, houdt Swinton zich in interdisciplinair onderzoek bezig met de relatie tussen spiritualiteit en de ervaringen van verschillende patiëntengroepen.

Meer informatie en aanmelden >>