Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Eerste Regnerus Steensma-lezing

Wanneer:vr 13-12-2013 om 15:00
Waar:Karmelklooster, Burg. Wuiteweg 162 Drachten

Op 13 december 2013 zal het een jaar geleden zijn dat dr. Regnerus Steensma plotseling overleed. Gedurende zijn bijna vijftigjarige loopbaan bewoog hij zich in uiteenlopende vakgebieden, waaronder liturgiewetenschap, kunst- en kerkgeschiedenis, monumentenzorg en moderne kunst. Door middel van een lezingenreeks willen we stilstaan bij zijn overlijden, maar vooral ook bij wat hij voor het vak en voor zijn vakgenoten heeft betekend. Met het thema van deze eerste Regnerus Steensma-lezing keren we terug naar het begin van zijn wetenschappelijke carrière, namelijk de studie van de middeleeuwse kloosters in Friesland.

Lezing

Prof. dr. J.A. (Hans) Mol (Universiteit Leiden en Fryske Akademy)
Macht, bezit en monniken. Benedictijnen in een escalerende vete in Zuidwest-Friesland aan het eind van de 15e eeuw

Programma

Vanaf 15:00 uur ontvangst met koffie
15:30-15:45 Inleiding en aanbieding van wetenschappelijke biografie van dr. Regnerus Steensma door dr. Justin Kroesen
15:45-16:00 Muzikaal intermezzo
16:00-16:50 Eerste Regnerus Steensma-lezing door prof. dr. Hans Mol
16:50-18:00 Onderlinge ontmoeting bij een glas wijn of fris

Entreeprijs: € 5,-

Opgave per email via info@karmelklooster.nl of per telefoon 0512-512103

Regnerus Steensma 1937-2012
Regnerus Steensma 1937-2012