Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Aanmelden voor Dirk Smilde Scholarship 2016

04 maart 2015

Het Qumraninstituut van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap presenteert met trots de Dirk Smilde Scholarship voor excellente promovendi en postdocs op het gebied van de Hebreeuwse Bijbel, het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen.

De scholarship

De beurs bedraagt € 1.000 per maand. De periode van verblijf is minimaal drie en maximaal zes maanden. Deze periode moet ten vroegste in januari 2016 beginnen en ten laatste eindigen juli 2016. Toekenning van de scholarship is op basis van academische verdienste, geëvalueerd door een wetenschappelijke commissie.

Dirk Smilde Fellow: Prof. Dr. Benjamin G. Wright

Prof. Wright

Van februari tot mei 2016 zal ook Dirk Smilde Fellow Prof. Dr. Benjamin G. Wright aan het Qumraninstituut verblijven. Wright is hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan de faculteit van Religiewetenschappen van de Universiteit van Lehigh. Daar doceert hij vakken over bijbelwetenschap, de oude joodse en christelijke literatuur, en de geschiedenis van het jodendom en het vroege christendom.

Wrights onderzoek richt zich vooral op het jodendom in de Tweede Tempel periode (van ongeveer 300 voor Christus tot het einde van de eerste eeuw na Christus), wat het begin van het christendom omvat.

Ervaringen van voormalig Dirk Smilde scholar Bernie Hodkin

Bernie Hodkin

Voor de eerste ontvangers van de Dirk Smilde Scholarship is hun periode in Groningen vooral persoonlijk van grote betekenis geweest. De Amerikaanse PhD-student Bernie Hodkin (22) meldde zich direct aan zodra bekend was dat er een Dirk Smilde Scholarship beschikbaar was die haar in de gelegenheid stelde om drie maanden met de voormalig Dirk Smilde Fellow Steve Mason te kunnen samenwerken.

Hodkin verbleef van februari tot en met mei in Groningen en het hoogtepunt van haar verblijf vormde het herformuleren van haar probleemstelling. Door de scholarship kon ze met andere ogen kijken naar de waarde van haar onderzoek.

Meer informatie en aanmelding

Aanmelden kan via de website van het Qumraninstituut. Daar vind je tevens meer informatie over het scholarship. De deadline voor aanmelding is 1 mei 2015.

Laatst gewijzigd:09 maart 2015 16:50
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 07 december 2017

  Bijzonder Hoogleraar Henk van den Belt benoemd tot UHD Theologiegeschiedenis

  Het bestuur van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft bijzonder hoogleraar Henk van den Belt met ingang van 1 september 2017 benoemd tot Universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis (Associate...

 • 28 november 2017

  Ridderlijke orden in Nederland: van kruisvaart naar weldadigheid

  Ridderlijke orden spreken al eeuwen tot de verbeelding. Deze eens machtige organisaties, die tijdens de kruistochten streden tegen de overheersing van het Heilige Land door de moslims, bestaan nog altijd. Toch trekken deze ridders en dames nu niet meer...

 • 20 november 2017

  Video: Religie en geweld

  In dit tweede deel van de videoreeks Mythbusting Religion & Conflict spreekt dr. Joram Tarusarira met Naomi O’Leary over religie, geweld en vrede. Joram Tarusarira werkt bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als assistent professor...