Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Publicatie 'A Cosmopolitan Ideal' (dr. K.B. Neutel)

06 maart 2015

Wat bedoelt de nieuw-testamentische auteur Paulus als hij verklaart, ‘er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije, geen man en vrouw, want jullie zijn allemaal één in Christus’ (Galaten 3:28)? Hoewel veel moderne lezers deze woorden begrijpen als een uitspraak over menselijke gelijkwaardigheid, laat Karin Neutel in haar recent verschenen boek zien dat ze ideeën over een ideale of utopische gemeenschap weerspiegelen. Met deze uitspraak neemt Paulus deel aan de toenmalige culturele discussie over een dergelijke gemeenschap.

Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.

De paren die Paulus in deze uitspraak bij elkaar brengt speelden alle drie een rol in voorstellingen over een ideale wereld. Deze voorstellingen werden beïnvloed door kosmopolitanisme: het filosofische idee dat alle mensen en volken tot één homogene samenleving behoren. Door Paulus’ gedachten te zien in de context van deze idealen, wordt zijn houding tegenover elk van de drie paren duidelijk, zoals die naar voren komt in zijn brieven. Zijn denken over het paar Jood-Griek moet gezien worden als een vorm van kosmopolitanisme dat gebaseerd is op de Joodse verwachting dat in de eindtijd alle volken uiteindelijk de God van Israël zullen erkennen.

Paulus’ houding tegenover slaven en vrije mensen is deel van een bredere tendens om de afwezigheid van slaven te zien als kenmerkend voor een utopische gemeenschap. Het derde paar, ‘man en vrouw’, bevestigt de heersende gedachte dat het huwelijk geen plaats heeft in een ideale groep, omdat het afleidt van het gemeenschappelijk belang. Net als andere utopische denkers meende Paulus dat een ideale gemeenschap gebaseerd moest zijn op wederzijdse steun en egalitaire relaties.

Bestellen

Het boek is te bestellen via de webshop van Bloomsbury.

Laatst gewijzigd:06 maart 2015 16:24
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...