Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsScholierenprojecten

Scholierenprojecten

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert naast de reguliere voorlichtingsactiviteiten zoals open dagen en meeloopdagen - extra activiteiten voor scholieren. Dit organiseert de faculteit in nauwe samenwerking met de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. U als docent kunt uw leerlingen laten deelnemen aan deze activiteiten. Leerlingen kunnen zich ook individueel opgeven.