Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsScholierenprojecten

Scholierenprojecten

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert naast de reguliere voorlichtingsactiviteiten voor individuele scholieren - zoals open dagen en meeloopdagen - extra activiteiten voor scholieren. U als docent kunt uw leerlingen laten deelnemen aan deze activiteiten. Ook bieden we verschillende thematische lespakketten aan die u kunt gebruiken in de klas.