Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitFacultaire Technische DienstAfdeling Elektronica

Producten

 

Prototype-ontwikkeling

In de praktijk blijken sommige opdrachten te leiden tot unieke en eenmalige specifieke (commercieel niet verkrijgbare) oplossingen. Het door de afdeling Electronica ontwikkelde testmodel of prototype vormt veelal tevens het definitieve eindproduct. Altijd wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van koopdelen of subsystemen om de kosten en de constructietijd zoveel mogelijk te beperken.

 

Elektro(tech)nische besturing / -regeling

Hieronder vallen elektrotechnische of elektronische besturings- en/of regelsystemen ten behoeve van fysische en/of chemische processen. Te denken valt bijvoorbeeld aan temperatuurregeling (ON/OFF, PID), drukregeling, flow-controle, alarmering bij overschrijden van bepaalde grootheden, maar ook motorbesturings-, positie- of toerentalregeling en dergelijke. Daarnaast kan ook gedacht worden aan algemene procesbewakings en –beveiligingssystemen.

 

Automatisering

Het betreft in dit geval omvangrijke systemen bedoeld om meerdere samenhangende meet- en besturingstaken automatisch te laten verlopen en/of te coördineren. Vaak zal er door de afdeling Elektronica daarbij gebruik gemaakt worden van technische software en andere informaticatechnieken en van de vele data aquisitiemiddelen en -systemen die in de handel verkrijgbaar zijn.

 

Technische software

Technische software is voor vele elektronische systemen en automatiseringen vrijwel niet meer weg te denken. De benodigde software wordt door de afdeling Elektronica meestal gerealiseerd met behulp van LabView, maar ook oplossingen met microcontrollers, inclusief de daarbij behorende specifieke software, behoren tot de mogelijkheden.

 

Mechatronica

In die gevallen waarbij er bij de realisatie van een opdracht een sterke interactie bestaat tussen de mogelijke elektronische en/of softwarematige oplossingen enerzijds en de mechanische oplossingen anderzijds spreekt men van mechatronica. Bij aanvang van de opdracht is niet zonder meer duidelijk waar het “oplossingsgrensvlak” ligt tussen beide disciplines. De totaal-oplossing vindt dan ook plaats onder directe en gelijktijdige intensieve samenwerking van zowel elektro(tech)nische als mechanische specialisten. Dit biedt de mogelijkheid om bij het ontwerp van de oplossing te “spelen” en te “schuiven” met de “grens” van wat het beste mechanisch dan wel elektronisch/softwarematig kan gebeuren.

 

CE-keuringen

Alle (zelfgebouwde) apparatuur moet voldoen aan de europese CE-markeringsrichtlijnen. De beste manier om conformiteit met die richtlijnen te bereiken is om te werken volgens (geharmoniseerde) europese normen. De afdeling Elektronica kan op elektro(tech)nisch gebied en op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) behulpzaam zijn met het realiseren van overeenstemming met de betreffende richtlijnen (Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn). De afdeling Elektronica beschikt over een aantal relevante normen en ook over de voorgeschreven test- en meetapparatuur (zie ook onder Faciliteiten).

 

NEN3140-keuringen

Er mag uitsluitend met goedgekeurde elektrische arbeidsmiddelen worden gewerkt (te herkennen aan de NEN-3140 goedkeuringsstikker). Alle apparaten, die voor hun werking gebruik maken van elektrische energie, vallen onder de categorie elektrische arbeidsmiddelen. Volgens de ARBO-wetgeving is het de (zorg)plicht van de werkgever om te waarborgen dat er veilig gewerkt kan worden met die arbeidsmiddelen. Een belangrijk middel daartoe is de verplichte periodieke veiligheidskeuring (conform de norm NEN3140) van alle elektrische arbeidsmiddelen (inclusief verlengsnoeren, tafelcontactdozen, kabelhaspels, en dergelijke). De afdeling Elektronica beschikt over de voorgeschreven NEN3140-testapparatuur. Verder zijn door de werkgever enkele medewerkers van de afdeling als vakbekwame en bevoegde personen, conform de norm NEN3140, aangewezen om de betreffende periodieke veiligheidsinspectie uit te voeren (zie ook onder Faciliteiten).

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:46
printView this page in: English