Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitFacultaire Technische DienstAfdeling Elektronica

Faciliteiten

IJk- en Calibratieruimte

Om er zeker van te zijn dat een instrument naar behoren functioneert, dient regelmatig te worden gecontroleerd of het nog aan de specificaties voldoet. Indien nodig dient het instrument vervolgens te worden gecalibreerd. Immers, wat is de waarde van een meting, wanneer er geen zekerheid bestaat omtrent de kwaliteit en nauwkeurigheid van het instrument.

Er zijn bij de afdeling Elektronica calibratiefaciliteiten aanwezig voor de volgende grootheden:

·Elektrische stroom (wissel- en gelijk-stroom)

·Elektrische spanning (wissel- en gelijk-spanning)

·Ohmse weerstand

·Impedantie (samenstelling van zelfinductie, capaciteit en weerstand)

·Frequenties (tot 520 MHz)

·Temperatuur

Daarnaast zijn er calibratiefaciliteiten aanwezig voor oscilloscopes.

Apparatuur wordt na reparatie en/of op verzoek gecalibreerd (calibraties zijn niet gecertificeerd).

 

Elektro(tech)nisch instrumentarium

De afdeling Elektronica bezit een groot scala aan elektro(tech)nische instrumenten, zoals oscilloscopes, puls- en sinus-generatoren, puls- en time-counters, digitale-data en data-bus analysatoren, EMI-testapparatuur, voedingen, (precisie)-volt- en –ampèremeters, universeelmeters, impedantie-meters, hoogspanningstesters, temperatuurmeters, etc. Deze apparaten kunnen worden geleend mits de uitleentermijn niet meer bedraagt dan enkele maanden.

 

Documentatiebeheer

De afdeling Elektronica beschikt over een documentatie-archief voor test-, meet- en gebruiks-apparatuur. Ook is er documentatie van elektro(tech)nische componenten, materialen, sensoren en actuatoren. Het betreft catalogi en leveringsprogramma’s van leveranciers en fabrikanten.

Voorts bezit de afdeling een archief ten behoeve van de verplichte Technische Constructie Dossiers (TCD’s), inclusief kopieën van de gebruikershandleidingen, in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de CE-markering. TCD’s dienen beschikbaar te blijven ten behoeve van de autoriteiten gedurende de levensduur van de betreffende apparatuur tot (maximaal) 10 jaar na de eerste ingebruikstelling.

 

CE-/NEN3140-apparatuur

De afdeling Elektronica beschikt over meet- en testapparatuur, waarmee de noodzakelijke wettelijk verplichte metingen met betrekking tot de Laagspanningsrichtlijn (CE-markering) en de norm NEN3140 (ARBO-wetgeving) kunnen worden uitgevoerd. Enkele medewerkers van de afdeling zijn door de werkgever, conform de de ARBO-wet, als aangewezen personen benoemd en zijn als zodanig bevoegd om de metingen te verrichten. Verder is er de beschikking over de norm-bundel: NEN-EN 50110/NEN3140.

 

CE-richtlijnen/-normen

De teksten van (voor de elektrotechniek en elektronica) relevante richtlijnen, zoals de richtlijn CE-markering, de richtlijn Laagspanning en de richtlijn EMC zijn bij de afdeling Elektronica beschikbaar. Ook zijn een aantal voor het laagspanningsgebied van belang zijnde normen aanwezig:

NEN-EN-IEC 60204-1: Veiligheid machines; Elektrische uitrusting van machines.

NEN-EN-IEC 61010-1: Veiligheidseisen elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik.

NEN-EN-IEC 60950-1: Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen.

Deze algemene normen geven in de praktijk een redelijke dekking voor de gangbare activiteiten.

 

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:46
printView this page in: English