Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitFacultaire Technische DienstAfdeling Elektronica

Diensten

Technische assistentie

Als er bij meet- of onderzoeksopstellingen of bij onderzoeksapparatuur zich bepaalde problemen (bijvoorbeeld storingen) voordoen, kan de afdeling Elektronica assistentie verlenen om de problemen tot een oplossing te brengen. Daartoe beschikt de afdeling over medewerkers met verschillende specialismen en is er tevens een groot scala aan specifieke meet- en testapparatuur aanwezig (zie ook bij Faciliteiten).

Reparatie/onderhoud

Voor reparatie en onderhoud van Elektro(tech)nische apparatuur kan men terecht bij de afdeling Elektronica. Het al dan niet kunnen uitvoeren van een reparatie is echter in grote mate afhankelijk van de verkrijgbaarheid van vervangingsonderdelen en ook – niet in de laatste plaats - van de beschikbaarheid van schema’s of servicehandleidingen van de defecte apparatuur. Overigens komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat de (relatief lage) economische nieuwwaarde van sommige (vooral) standaard apparatuur (zoals printers, monitors en dergelijke) reparatie niet altijd meer lonend maken.

Ook voor onderhoud van bepaalde aparatuur kan men bij de afdeling aankloppen. Te denken valt aan periodieke (veiligheids)keuringen, vervanging van - aan slijtage onderhevige - onderdelen en van opnieuw inregelen, afstellen en/of calibreren van apparatuur (zie ook bij Faciliteiten).

Advisering/vooronderzoek

Als een potentiële opdrachtgever zich afvraagt of een bepaald technisch probleem wel elektro(tech)nisch kan worden opgelost en in hoeverre dat vervolgens ook nog eens realiseerbaar of haalbaar is, kan een beroep worden gedaan op de afdeling Elektronica. Samen met de opdrachtgever wordt dan bekeken wat er zoal mogelijk is. Bij wat complexere problemen zou dat eventueel ook kunnen leiden tot een voorstel voor het (laten) uitvoeren van een vooronderzoek. Het resultaat van deze werkwijze kan reiken van een eenvoudig advies tot en met een complete projectformulering.

Projectformulering

Uitgaande van de wensen en technische eisen, die een opdrachtgever aan de afdeling Elektronica voorlegt, en/of uitgaande van de resultaten van een probleemanalyse of een vooronderzoek, kan de afdeling een complete projectformulering uitwerken. De projectformulering beschrijft de technische eisen en de (haalbare) oplossingsrichting voor de betreffende opdracht en geeft indien mogelijk een indicatie van de benodigde tijd en/of kosten.

Instructie

Indien daar behoefte aan bestaat kan de afdeling Elektronica voorzien in instructie in de toepassing van bepaalde technieken. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld het gebruik van het softwarepakket LabView.

Uitbesteding

Ook bij uitbesteding van opdrachten kan de afdeling Elektronica zeker van dienst zijn. Vooral door de steeds stringentere eisen in verband met regelgeving en toe te passen normen, wordt het zonder kennis van zaken op dat gebied steeds moeilijker om iets volgens de eisen van de wet(gever) elders te laten vervaardigen. Bij de afdeling is de noodzakelijke deskundigheid en ervaring aanwezig om dit soort uitbestedingen te begeleiden en te coördineren.

(Europese) regelgeving, CE en NEN3140

Voor vragen of advies op het gebied van (Europese) Regelgeving, CE en NEN3140 kan men terecht bij de afdeling Elektronica. Wat de consequenties zullen zijn van de regelgeving met betrekking tot het realiseren van onderzoeksopstellingen en/of apparatuur, zal voor niet-deskundigen niet altijd direct duidelijk zijn. Er moet in ieder geval aangetoond worden op welke manier is voldaan aan de geldende regels en eisen. Hiervoor moet een Technisch Constructie Dossier (TCD) worden opgesteld, waarin een en ander is vastgelegd door middel van risico-analyses/-beoordelingen/-reducties, de toegepaste normen en de noodzakelijke berekeningen, schema’s en meetrapporten. Werken conform relevante Europese normen zal leiden tot het zogeheten “vermoeden van overeenstemming”. Het TCD moet als juridisch bewijs gedurende 10 jaar ter beschikking blijven ten behoeve van de autoriteiten.

De afdeling Elektronica kan assisteren en adviseren in het gehele realisatietraject.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:46
printView this page in: English