Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Overstappen naar de e-bike? Betaalbaarheid en fietsbeleving belangrijker dan milieuwinst

25 juni 2018
Een fietser op een e-bike op weg naar Groningen.

De keuze om al dan niet een elektrische fiets aan te schaffen wordt vooral bepaald door overwegingen over de betaalbaarheid, het fietsplezier, de verwachte gezondheidswinst en het imago van de consument. Motieven zoals duurzaamheid of de (on)veiligheid van elektrisch fietsen lijken minder van belang. Dat concludeert Paul Plazier in zijn proefschrift. Plazier promoveert op 5 juli aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Belangrijke levensgebeurtenissen zoals een verhuizing, een nieuwe baan of de geboorte van een kind zijn een sterke stimulans om voor het eerst een elektrische fiets te kopen. Bij afwezigheid van dergelijke prikkels kunnen ook informatiecampagnes, financiële beloningen en (gratis) uitprobeermomenten het gebruik van e-bikes bevorderen.

Relatief duur

Plazier concludeert op basis van verschillende studies dat elektrisch fietsen invloed heeft op de afgelegde fietsafstand, reistijd, flexibiliteit en ervaren autonomie. Een verdere groei van elektrisch fietsen gaat mogelijk ten koste van andere actieve manieren van vervoer, zoals lopen en fietsen zonder elektrische ondersteuning. Overstappen naar een e-bike biedt daarom niet in alle gevallen duurzaamheids- of gezondheidswinst. Daarnaast is elektrisch fietsen relatief duur. Dat heeft gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van elektrisch fietsen, zeker voor mensen die minder te besteden hebben.

Verkeersveiligheid

Elektrisch fietsen heeft invloed op de fysieke en mentale beleving van gebruikers. Daar kan bij het ontwerpen van infrastructuur rekening mee gehouden worden, stelt Plazier. Daarbij kunnen maatregelen worden getroffen om verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:25 juni 2018 17:07

Meer nieuws

 • 19 maart 2019

  Serious game Voorzieningen-Wijs helpt krimpregio’s prioriteiten stellen

  De Voorzieningen-Wijzer is een analoge serious game in de vorm van een spelbord op een tafel, met verschillende discussie-onderdelen rondom een topografische kaart van de specifieke casus. Zes tot tien deelnemers - werkelijke stakeholders met verschillende...

 • 12 maart 2019

  Eenzaam maar niet zielig

  Omderzoek naar eenzaamheid onder ouderen in Garmerwolde

 • 19 februari 2019

  Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

  Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren binnen zijn leerstoel...