Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Overstappen naar de e-bike? Betaalbaarheid en fietsbeleving belangrijker dan milieuwinst

25 juni 2018
Een fietser op een e-bike op weg naar Groningen.

De keuze om al dan niet een elektrische fiets aan te schaffen wordt vooral bepaald door overwegingen over de betaalbaarheid, het fietsplezier, de verwachte gezondheidswinst en het imago van de consument. Motieven zoals duurzaamheid of de (on)veiligheid van elektrisch fietsen lijken minder van belang. Dat concludeert Paul Plazier in zijn proefschrift. Plazier promoveert op 5 juli aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Belangrijke levensgebeurtenissen zoals een verhuizing, een nieuwe baan of de geboorte van een kind zijn een sterke stimulans om voor het eerst een elektrische fiets te kopen. Bij afwezigheid van dergelijke prikkels kunnen ook informatiecampagnes, financiële beloningen en (gratis) uitprobeermomenten het gebruik van e-bikes bevorderen.

Relatief duur

Plazier concludeert op basis van verschillende studies dat elektrisch fietsen invloed heeft op de afgelegde fietsafstand, reistijd, flexibiliteit en ervaren autonomie. Een verdere groei van elektrisch fietsen gaat mogelijk ten koste van andere actieve manieren van vervoer, zoals lopen en fietsen zonder elektrische ondersteuning. Overstappen naar een e-bike biedt daarom niet in alle gevallen duurzaamheids- of gezondheidswinst. Daarnaast is elektrisch fietsen relatief duur. Dat heeft gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van elektrisch fietsen, zeker voor mensen die minder te besteden hebben.

Verkeersveiligheid

Elektrisch fietsen heeft invloed op de fysieke en mentale beleving van gebruikers. Daar kan bij het ontwerpen van infrastructuur rekening mee gehouden worden, stelt Plazier. Daarbij kunnen maatregelen worden getroffen om verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:25 juni 2018 17:07

Meer nieuws

 • 09 november 2018

  De economische geografie van geluk

  Is geografie van belang als het gaat om geluk? In hoeverre beïnvloedt waar we leven hoe we ons voelen en waarom? Hoogleraar economische geografie Dimitris Ballas stelt dat deze vragen nog niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen in de groeiende...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 25 oktober 2018

  Elsevier: Beste studies in geografie vind je in Groningen

  Begin oktober publiceerde Elsevier Magazine de 'Beste Studies 2018'. De beste geografische bachelors en de beste masteropleiding in de dezelfde categorie zijn opleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen...