Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

Bettina Bock bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

27 augustus 2015

Bettina Bock is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid en de factoren die leefbaarheid in krimpgebieden bepalen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit van de woonomgeving, vrijkomend onroerend goed, toegankelijkheid van voorzieningen, sociale samenhang en mobiliteit. Bettina Bock is de eerste hoogleraar in Nederland die zich specifiek met dit onderwerp bezighoudt. De aanstelling geldt voor vijf jaar en gaat in per 1 september.

Bettina Bock
Bettina Bock

Dr. Bettina Bock (1960) is sinds 1996 als plattelandssocioloog verbonden aan Wageningen University, waar ze werkt als Universitair Hoofddocent. Haar onderzoek richt zich sterk op plattelandsontwikkeling in Europa, waarbij gemarginaliseerde regio’s en groepen centraal staan. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn burgerparticipatie, ondernemerschap, bestuur en sociale ongelijkheid. Ze is op dit moment betrokken bij Europees onderzoek rond sociale innovaties.

Leerstoel

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland is ingesteld vanwege de Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, met steun van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen is blij met de bijzondere leerstoel: "We zijn in Noord-Nederland al een aantal jaren bezig met de aanpak van de gevolgen van de bevolkingsdaling op de leefbaarheid. Het mooie van zo'n leerstoel is dat we nu ook een wetenschappelijke onderbouwing krijgen voor ons krimpbeleid. Wat werkt er en wat niet en waarom?"

Bevolkingsdaling

Noord-Nederland heeft steeds meer te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en een veranderende bevolkingssamenstelling. In de provincie Groningen zijn drie gebieden aangewezen als krimpregio en recent is de regio Noord-oost Friesland ook aangemerkt als krimpregio. In de provincies Friesland en Drenthe is daarnaast een aantal 'anticipeerregio's'; regio's waar krimp verwacht wordt. Bevolkingsdaling leidt tot uitdagingen op het terrein van onder meerleefbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid en woningmarkt.

Samenwerking

De drie noordelijke provincies werken al een aantal jaren samen om de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid in kaart te brengen en kennis te delen rond succesvolle aanpakken. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in het Kenniscentrum Krimp Noord-Nederland (KKNN). Met de gezamenlijke inzet van de bijzondere leerstoel wordt de slagkracht versterkt in maatschappelijke en wetenschappelijke debatten en activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Bettina Bock zal hierin een belangrijke rol vervullen.

Laatst gewijzigd:27 augustus 2015 13:26

Meer nieuws

 • 07 juli 2022

  De kloof tussen arm en rijk: Vermogensongelijkheid in de Veenkoloniën

  Wat opvalt is dat de vermogensongelijkheid het grootst is in gemeenten waar veel armoede is. Daarnaast is de vermogensongelijkheid in het gebied de afgelopen jaren groter geworden.

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 28 juni 2022

  De kwetsbaarheid van de ‘cappuccino-stad’

  Doodse binnensteden, waar het leven uit is geslagen door corona en lockdowns. Stadsgeograaf Martin Boisen schreef er midden in de tweede coronagolf een blog over. Een tragisch, zelfs melancholisch beeld, dat volgens hem ook tot nadenken stemt: ‘Hoe...