Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuws

NWO-subsidie voor onderzoek Pauline Kleingeld naar universele morele normen

19 juni 2018
Pauline Kleingeld

Aan prof.dr. Pauline Kleingeld is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een onderzoekssubsidie toegekend voor haar onderzoeksproject Universal Moral Laws: A New Approach to Kant and Kantian Ethics. Pauline Kleingeld is hoogleraar ethiek en haar geschiedenis aan de Faculteit Wijsbegeerte.

Universele morele normen

Dit is het eerste onderzoek naar de politiek-theoretische achtergrond van centrale begrippen in Kants universalistische ethiek, zoals morele ‘wetgeving’ en ‘autonomie’, menselijke ‘waardigheid’, en ‘vrijheid’ van de wil. Op basis van de nieuwe interpretatie die daaruit voortvloeit onderzoeken we vervolgens de mogelijkheden om een overtuigende hedendaagse Kantiaanse ethiek te ontwikkelen.

Vrije Competitie Geesteswetenschappen

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen stelt financiering van maximaal 750.000 euro per aanvraag beschikbaar voor de beste onderzoeksvoorstellen binnen de Geesteswetenschappen. Van de in totaal 164 vooraanmeldingen werden er 60 aanvragen volledig ingediend en uiteindelijk 12 gehonoreerd.

Meer informatie


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Wijsbegeerte.

Laatst gewijzigd:20 juli 2018 13:50

Meer nieuws