Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEB

'Innoveren, inspelen op marktontwikkelingen en naar de wensen van onze klanten luisteren.'

Timo Huges
U heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waarom koos u voor deze studie?

Ik heb affiniteit met techniek en deze studie combineerde mijn interesse met hoe bedrijven en mensen werken. Groningen is een hele leuke studentenstad en daarnaast waren er toentertijd maar twee universiteiten waar je bedrijfskunde kon studeren: de universiteit van Twente of de RUG.

Hoe kijkt u terug op uw studietijd in Groningen?

Als een leuke, mooie tijd waarin ik veel heb geleerd. Ik kom nog heel regelmatig in Groningen en hoewel ik al jaren weg ben, voelt het als thuiskomen. De theorieën die tijdens de studie aan bod kwamen, bleken goed aan te sluiten bij de praktijk. Van die opgedane kennis profiteer ik nog dagelijks. De grootste vaardigheden die ik tijdens mijn studietijd heb opgedaan liggen op het gebied van sociale vaardigheden, gezamenlijk resultaten behalen en een kijk op vakken en aangeboden theorie ontwikkeld.

In uw presentatie gaat u het hebben over de veranderende rol van de havenautoriteit, de Visie 2030. Met welke veranderingen wordt de havenautoriteit geconfronteerd?

Technologische ontwikkelingen en de gevolgen en vooral ook de mogelijkheden daarvan voor de haven, de logistiek, de industrie en de mensen, brengt grote veranderingen met zich mee. Hoe moeten we anticiperen daarop? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de organisatie en de klant als we een deel van onze begeleiding te water aan drones toevertrouwen?

Hoe gaat het Havenbedrijf op deze veranderingen inspelen?

Zoals Darwin zei: niet de sterkste, maar degene die het beste aanpast overleeft. Wij moeten dus innoveren, inspelen op marktontwikkelingen en vooral naar de wensen van onze klanten luisteren. Als je je niet tijdig innoveert zal je niet overleven. Denk daarbij aan een firma als Kodak, die alle technologische kennis in huis had om de overgang naar digitale fotografie te maken, maar te lang op het oude (analoog) vertrouwde.

U geeft aan dat het Havenbedrijf Amsterdam een netwerkhaven wil zijn. Wat bedoelt u daarmee en hoe krijgt dat concreet vorm?

De haven is een kruispunt tussen drie kernen: de haven als internationale hub, de metropool Amsterdam en de industrie. Onze rol als haven is deze kernen te verbinden zodat innovatie kan plaatsvinden en wij ‘grensverleggend waarde kunnen creëren’, zoals onze missie luidt.

Het verwezenlijken van innovaties vinden plaats op het kruispunt van de drie kernen van de Visie 2030, waarin u beschrijft hoe u de toekomst van de Amsterdamse haven ziet. Aan wat voor innovatieve projecten moet je daar bij denken?

Het gaat om innovatie op vier gebieden: circulaire economie, energietransitie, logistiek en veiligheid & toezicht. Een paar voorbeelden uit de praktijk: fosfaat terugwinnen uit rioolwater uit de stad en biodiesel uit frituurvet halen dat in de stad wordt verzameld bij cafés en cafetaria’s. Of op het gebied van veiligheid en toezicht: gebruikmaken van sensoren bij ligplaatsen voor schepen.

In de Visie 2030 wordt specifiek de circulaire en bio-based economie genoemd. Welke rol kan het Havenbedrijf daarbij spelen?

In een circulaire economie bestaat er geen afval. Afval is grondstof voor industrieën en er worden dingen mee gemaakt of van gemaakt. Zo wordt er van olie onder andere plastic gemaakt en uit plastic wordt weer olie teruggewonnen. De rol van de haven is om stromen en bedrijven met elkaar te verbinden en initiatieven van de grond te tillen.

> Terug naar Opening Academisch Jaar 2014

Laatst gewijzigd:22 augustus 2014 11:24
printView this page in: English