Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive programma'sSuccesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire AanpakSuccesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Inhoud van het programma

Het executive programma ‘Succesvolle energietransitie met multidisciplinaire aanpak’ is een vijfdaags programma bestaande uit drie modules. Module 1 en 2 nemen ieder twee dagen in beslag, module 3 één dag.

donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
donderdag 17 en vrijdag 18 april 2019
vrijdag 17 mei 2019

Locatie van de programmadagen is de Energy Academy Building, Zernike Campus Groningen.


Module 1 – Vraagverschuivingen

De vraagzijde als kern van een steeds meer gedecentraliseerd energiesysteem

In de eerste module maakt u kennis met het vraaggerichte perspectief in het eerste stadium van energietransitie. In een kruisbestuiving van economische, maatschappelijke, juridische, psychologische en technische invalshoeken definiëren we een nauwgezet interdisciplinair kader.

Dag 1. Bestuderen van de energievraag vanuit verschillende perspectieven

We beginnen met het analyseren van energieverbruik vanuit verschillende perspectieven: het energiesysteem, de economie, de psychologie en de politiek. U maakt kennis met de fundamentele tools en bronnen uit deze disciplines om de drijvende krachten achter de energievraag beter te begrijpen.

 • Natuurkunde: energiesystemen in een historisch perspectief
 • Economie: energiegebruikers als consumenten
 • Politiek: energieverbruik als bron voor samenwerking en conflicten
 • Psychologie: energiegebruikers als mensen
 • Marketing: energiegebruikers als klanten

Dag 2. Definiëren van de impact van technologie op de energievraag

We werken het consumentgerichte deel van de analyse verder uit, met de nadruk op hoe technologische innovaties van invloed zijn op de opties die consumenten hebben om hun energieverbruik te veranderen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan informatietechnologie. Aan het einde van deze dag presenteren externe partijen verschillende casussen over gedecentraliseerde energietransitie. Tijdens het executive programma werkt u in teams om geïntegreerde oplossingen te vinden voor deze casussen.

 • Slimme elektriciteitssystemen
 • Twee casussen:
  - Groen gas als alternatieve energiebron
  - Geothermische energie en verwarming van huizen


Module 2 – Aanbodschokken

Beleid en aanbod in gedecentraliseerde energiesystemen

In de tweede module richten we ons op de aanbodkant van energiemarkten. We bespreken technologische, economische, juridische en politieke factoren die van invloed zijn op het toekomstige energieaanbod.

Dag 1. Onderzoek naar de voorwaarden voor levering

We presenteren fundamentele bouwstenen voor het evalueren van de ontwikkeling in de richting van een gedecentraliseerd energieaanbodsysteem. Er wordt aandacht besteed aan fundamentele natuurkundige wetten die bepalen hoe energie kan worden geproduceerd, getransporteerd en opgeslagen. Verder behandelen we het functioneren van energiemarkten en de juridische en beleidsmatige processen die van invloed zijn op de bedrijfscasussen van leveranciers.

 • Natuurkundige wetten en beperkingen
 • Lokaal beleid
 • Juridische kaders
 • Economische omstandigheden: markten
 • Spelvorm: energietransitie en emissiehandel

Dag 2. Definiëren van de impact van technologie op het aanbod

We bespreken de aanbodkant verder door aandacht te besteden aan technologische innovaties, met name in de productie van duurzame energie (zonne-energie, groen gas). Deze dag wordt afgesloten met een excursie waarbij we de casussen die in Module 1 zijn geïntroduceerd verder bespreken.

 • Geothermische bronnen en koolstofafvang- en opslag
 • Innovatie in zonnestroomtechnologieën
 • Biogas en waterstof
 • Excursie


Module 3 – Innovatie in bedrijf en beleid

Innovatie in bedrijfs- en organisatiemodellen

Tijdens de derde module kijken we hoe de organisatie van energiesystemen (bedrijven, markten en beleid) kan worden verbeterd om efficiënte gedecentraliseerde energietransities te realiseren.

Dag 1. Onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

We beginnen met het concept van decentralisatie vanuit het perspectief van energiesystemen, de economie en de politiek. We beginnen met te verkennen wat decentrale energiesystemen betekenen voor het ruimtelijk beleid, organisatie van bedrijfsprocessen en het energiebeleid van overheden.

Aan het einde van het executive programma leggen de teams de laatste hand aan hun analyse van de casussen uit de eerste module. Samen met uw team stelt u uw eigen set aanbevelingen op en bespreekt u deze met de docenten en externe partijen die verantwoordelijk zijn voor deze casussen. Hierna ontvangt u uw certificaat.

 • Gevolgen decentralisatie voor ruimtelijk beleid
 • Gevolgen decentralisatie voor bedrijfsorganisaties
 • Rol van lokale coöperaties
 • Beleidsmatig perspectief
 • Eindpresentaties door deelnemers over de twee casussen: groen gas en geothermie
Laatst gewijzigd:19 november 2018 14:37