Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën

Studiefinanciering

Als je staat ingeschreven bij een hoger onderwijsinstelling kun je in de meeste gevallen gebruik maken van het studiefinancieringsstelsel van DUO, om je studie (mede) te bekostigen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, basislening, in sommige gevallen een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en collegegeldkrediet. Je persoonlijke situatie bepaald op welke leningen en beurzen jij recht hebt.

Via de studiefinanciering kun je, afhankelijk van je situatie en wensen, ongeveer 1000 euro aan maandelijkse inkomsten genereren. Je bepaalt natuurlijk zelf hoeveel je daadwerkelijk leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. De basisbeurs hangt af van je woonsituatie, en is beperkt tot een aantal studiejaren. Met het studentenreisproduct kun je reizen met al het openbaar vervoer, waarbij je kunt kiezen tussen een week- en een weekendkaart.

De aanvullende beurs en het studentenreisproduct zijn in eerste instantie een lening en worden omgezet in een gift als je binnen tien jaar nadat je voor het eerst van studiefinanciering gebruik maakt je diploma haalt. De basislening en het collegegeldkrediet zijn leningen die je na je studie moet terugbetalen.

Kijk op de website van DUO voor alle informatie over studiefinanciering.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:06 maart 2024 13:34