Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld masteropleiding Collegegeldtarieven

Vergoeding pre-masterprogramma's

Voor een pre-masterprogramma betaal je per variant een vergoeding.

Tarieven

Tarieven studiejaar 2021-2022
Pre-masterprogramma Tarief
15 ECTS € 271,-
30 ECTS € 542,-
45 ECTS € 813,-
60 ECTS € 1.084,-

Uitzondering

Sommige faculteiten hanteren andere varianten. De vergoeding voor deze varianten wordt vastgesteld op grond van de bovenstaande programma's en naar rato aangevuld met € 18,- per ECTS (afgerond).

Twee voorbeelden
  • Vergoeding programma 20 EC = vergoeding programma 15 EC + 5 x € 18,-
  • Vergoeding programma 40 EC = vergoeding programma 30 EC + 10 x € 18,-
Disclaimer studiejaar 2021-2022

De vergoeding voor de pre-masterprogramma's voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig verlaagd om de onderwijskundige gevolgen van Covid-19 voor studenten te compenseren. Hierdoor kan het zijn dat de vergoeding voor het studiejaar 2021-2022 lager is dan het oorspronkelijk vastgestelde collegegeldtarieven voor dit studiejaar.

Tarieven studiejaar 2022-2023
Pre-masterprogramma Tarief
15 ECTS € 553,-
30 ECTS € 1.104,-
45 ECTS € 1.656,-
60 ECTS € 2.209,-

Uitzondering

Sommige faculteiten hanteren andere varianten. De vergoeding voor deze varianten wordt vastgesteld op grond van de bovenstaande programma's en naar rato aangevuld met € 37 per ECTS (afgerond).

Twee voorbeelden
  • Vergoeding programma 20 EC = vergoeding programma 15 EC + 5 x € 37,-
  • Vergoeding programma 40 EC = vergoeding programma 30 EC + 10 x € 37,-

Betaling

Je betaalt de vergoeding in één keer of in termijnen. Bij betaling in termijnen loopt de inning door tot je het volledige bedrag hebt betaald.

Betaling studiejaar 2021-2022

In Studielink kun je alleen het bedrag € 1.084,- kiezen. Als de faculteit de Verklaring Toelating Pre-masterprogramme (VTP) heeft afgegeven, wordt de vergoeding naar rato aangepast aan het werkelijk aantal ECTS.

Betaling studiejaar 2022-2023

In Studielink kun je alleen het bedrag € 2.209,- kiezen. Als de faculteit de Verklaring Toelating Pre-masterprogramme (VTP) heeft afgegeven, wordt de vergoeding naar rato aangepast aan het werkelijk aantal ECTS.

Geen recht op restitutie

Je hebt geen recht op restitutie als je je uitschrijft tijdens het studiejaar, behalve als je in de eerste drie maanden van je inschrijving via Studielink een verzoek tot uitschrijving hebt ingediend.

Restitutiebedrag studiejaar 2021-2022

Het bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan.

Aantal maanden ingeschreven Restitutiebedrag
1 maand betaald bedrag min 1/12 van € 1.084,-
2 maanden betaald bedrag min 2/12 van € 1.084,-
3 maanden betaald bedrag min 3/12 van € 1.084,-
langer dan 3 maanden geen recht op restitutie

Restitutiebedrag studiejaar 2022-2023

Het bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan.

Aantal maanden ingeschreven Restitutiebedrag
1 maand betaald bedrag - 1/12 van € 2.209,-
2 maanden betaald bedrag - 2/12 van € 2.209,-
3 maanden betaald bedrag - 3/12 van € 2.209,-
langer dan 3 maanden geen recht op restitutie

Krijg je na de eerste drie maanden te maken met bijzondere omstandigheden waardoor je overweegt om je uit te schrijven voor de pre-masterprogramma? Neem dan contact op met de studentendecanen van het Studenten Service Centrum, om te bespreken of het mogelijk is om voor een uitzondering op de restitutie regeling in aanmerking te komen.

Contactgegevens

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:20 december 2021 12:09