Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Engels

PLG Engels - Literatuur

Cursusjaar 2018-2019

“In a gentle way you can shake the world” (Mahatma Gandi)

Literatuuronderwijs als zaakvak

Doelgroep

Secties Engels (beginnende, ervaren, eerste-, tweedegraads docenten) die samen aan de slag willen met het verrijken van hun bestaande literatuurcurriculum.

Inhoud en resultaat

Waarom willen we eigenlijk dat onze leerlingen literatuur in een vreemde taal bestuderen? Wat willen we hiermee bereiken anno 2018? Hoe weten we dat we dit bereikt hebben en hoe kan ons onderwijs een afspiegeling zijn van deze gewenste doelen? Hoe kunnen we een gedegen literatuurcurriculum opzetten en uitvoeren op school op zo’n manier dat het gericht is op de toekomst van onze leerlingen? En tot slot de meest ingewikkelde vraag: Waar moet je beginnen?

Tijdens deze PLG maken we dit begin en gaan we nader in op bovenstaande vragen. Tegelijkertijd werken we concreet en stapsgewijs aan het verrijken van uw bestaande literatuurcurriculum op basis van internationale inzichten en onderzoek.

Programma

De PLG bestaat uit 4 sessies van elk 3 uur.

Sessies 1-3:     Vakdidactische werksessies waarbij we stapsgewijs het bestaande literatuur curriculum gaan verrijken aan de hand van de Meervoudige Benadering mvt-literatuuronderwijs en Backward Design. Na deze 3 sessies gaat u samen met uw sectie aan de slag met het maken en deels uitvoeren van een verrijkingsplan voor het literatuurcurriculum.

Sessie 4:         De vierde sessie is een evaluatie sessie die een paar maanden later zal plaatsvinden. Het verrijkingsplan en de uitvoering daarvan zal besproken worden en er worden plannen gemaakt voor verdere ontwikkeling.

Afsluiting

Zie sessie 4

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben bijgewoond, actief hebben geparticipeerd en de afsluiting in de vorm van een (deels uitgevoerd) verrijkingsplan hebben gerealiseerd.

Studielast

30 uur (20 uur vakdidactisch en 10 uur vakinhoudelijk) bestaande uit:

  • 12 uur contacttijd (4 bijeenkomsten van 3 uur))
  • 18 uur voorbereiding, ontwerp- en verwerkingstijd (4 x 4,5 uur)

Data, tijden en plaats

Data in overleg met desbetreffende school. De sessies vinden op school plaats.

Tarief

Offerte op maat.

PLG-leiding en informatie

Jasmijn Bloemert, j.bloemert@rug.nl, 06-25233730

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:20