Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Engels

PLG CLIL TTO

Cursusjaar 2018-2019

Hoezo de docent Engels ook als zaakvakdocent?

Inhoudsgericht moderne vreemdetalenonderwijs (CLIL)

Doelgroep

Beginnende, ervaren, eerste-, en tweedegraads docenten Engels

Inhoud en resultaat

De discussie over meer inhoud in de Engelse les speelt al enige jaren en wordt steeds concreter gezien de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe curriculum. Maar wat wordt er bedoeld met inhoud in de taalles? In deze PLG verkennen we gezamenlijk wat inhoudsgericht taalonderwijs is en waarom inhoud relevant is voor het leren van de Engelse taal. De theorie vertaalt u naar uw eigen onderwijspraktijk: met begeleiding van ervaren vakdidactici, ontwerpt u een eigen lessenserie waarin u inhoud en taal met elkaar integreert.

Programma

In 7 sessies van 3 uren diepen we het thema van de PLG gezamenlijk en stapsgewijs uit. Hiervoor leest u relevante literatuur die we bespreken tijdens de sessie en vervolgens passen we deze inzichten toe op het ontwikkelen van eigen lesmateriaal. In de vervolgsessie deelt u uw ervaringen met het toepassen van het ontwikkelde materiaal. In de sessies komen achtereenvolgens de volgende thema’s aan bod:

 1. Wat is inhoud in het talenonderwijs?
 2. Welke materialen passen bij inhoudsgericht talenonderwijs?
 3. Hoe kun je taalontwikkeling en betekenisvolle inhoud in de les combineren?
 4. Hoe kun je zowel sociale vaardigheden als denkvaardigheden ontwikkelen in de mvt-les?
 5. Welke rol speelt interactie?
 6. Hoe toets je inhoudsgericht talenonderwijs?
 7. Gastcollege vakinhoudelijke bijeenkomst, thema nader te bepalen

Afsluiting

Elke deelnemer presenteert een analyse van een eigen ontworpen inhoudsgerichte lessenserie.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond, actief hebben geparticipeerd en de afsluiting in de vorm van een analyse van een lessenserie hebben gerealiseerd.

Studielast

55 uren (49 uur vakdidactisch en 6 uur vakinhoudelijk) waarvan:

 • 18 uren contacttijd
 • 12 uren voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 12 uren ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 7 uren voorbereiding eindpresentatie lessenserie
 • 6 uren nader te bepalen vakinhoudelijke bijeenkomst

Data, tijden en plaats

Bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 bij de Lerarenopleiding in de Grote Kruisstraat te Groningen.

 • Sessie 1:             18 september
 • Sessie 2:             16 oktober          
 • Sessie 3:             13 november
 • Sessie 4:             11 december
 • Sessie 5:             15 januari
 • Sessie 6:             12 februari
 • Sessie 7:             19 maart

Tarief

Per deelnemer €350,- incl. btw en catering.

De Klavertje vier-korting geldt voor deze activiteit: bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school mag de 4e persoon gratis deelnemen,

Deelnemers kunnen op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

Cursusleiding en informatie

Joyce Haisma (j.haisma@rug.nl) en Nienke Smit (n.smit@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:21