Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersRechtsbescherming

Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (SIAGD)

Als je klachten hebt met betrekking tot (onder meer) seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, dan kun je deze melden bij de Vertrouwenspersoon (medewerkers en studenten) van de Rijksuniversiteit Groningen. De Vertrouwenspersoon is er voor zowel medewerkers als studenten. De Vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie; de gesprekken die gevoerd worden zijn vertrouwelijk.

Daarnaast kan elke student die zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag hierover (schriftelijk) een klacht indienen bij het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten. Alle met de klacht verband houdende stukken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor nadere informatie zie Regeling Vertrouwenspersoon en de Gedragscode SIAGD en Klachtenregeling SIAGD.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:14 december 2018 15:11
printView this page in: English