Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeHonours Bachelor

Petrus Camper Leergang

Doel van de Petrus Camper Leergang

In de Petrus Camper Leergang (PCL) leer je een actueel wetenschappelijk of maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen en dat vraagstuk te vertalen naar een eigen, toekomstgerichte visie en aanpak. Tegelijkertijd ontwikkel je verschillende vaardigheden en is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.

Jaaroverzicht (Klik op de afbeelding om deze full screen te zien)
Jaaroverzicht (Klik op de afbeelding om deze full screen te zien)

Inhoud Petrus Camper Leergang

De leergang heeft een persoonlijke ontwikkelingscomponent (Pick your own talent), een vaardighedencomponent (skills) en een verbredende inhoudelijke kenniscomponent (interdisciplinairy modules).

Het persoonlijke ontwikkelingscomponent (Pick your own talent) concentreert zich op zelfkennis, zelfreflectie, leidinggeven, coachen, het motiveren van individuen en groepen, en samenwerken. Het vaardighedencomponent (skills) omvat onderdelen die bijdragen aan het bereiken van de eindtermen, zoals academic reading and writing, publieksgericht schrijven, en presenteren en debatteren in een interdisciplinaire context. De verbredende inhoudelijke kenniscomponent (interdisciplinairy modules) hangen samen met de thema’s van de summer- en winter schools die de faculteiten aanbieden (een jaarlijks terugkerende Summer School is bijvoorbeeld de Rome Summer School). Gedurende 4 – 7 dagen onderzoekt een interdisciplinair samengestelde groep studenten een maatschappelijk actueel thema. Dit vindt plaats op een locatie in het binnen- of buitenland. Aansluitend wordt in kleinere groepjes aan het atelier gewerkt.

De Petrus Camper Leergang heeft een totale studielast van 20 ECTS. De verschillende componenten (kennis en inzicht, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling) komen aan bod in verschillende onderdelen en in verschillende vormen, verspreid over de jaren 1, 2 en 3 van het Honoursprogramma. De leergang wordt afgesloten met het Petrus Camper Festival. Dit is een openbare manifestatie waar alle Honoursstudenten hun bevindingen en kennis aan een breed publiek presenteren en daarover in debat gaan.

Presentatie

Pick your own talent

Een vast onderdeel van de Petrus Camper Leergang is 'Pick your own talent' (PYO-t). Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over jaar 2 en 3 en kent een werklast van 1 ECTS. Op de eerste bijeenkomst, waar we de start van het tweede jaar mee markeren, zal een aansprekende lezing verzorgd worden door een inspirerend rolmodel. Voorgaande jaren werd dit verzorgd door o.a. Imre Végh, Henrik Looij, Jan Reinder Rosing, Guido Camps en Rick van der Kleij. De tweede sessie bestaat uit een avond met een meer interactief karakter over een onderwerp naar keuze: 'Academia' of 'Entrepreneurship'. In de tweede helft van jaar 2 volgt de student een korte workshop naar keuze, bijvoorbeeld op het terrein van: Dromen? Doen!, Wilskracht, Sturen-coachen, Pick Your Own Time of Omgaan met keuzestress. In jaar 3 zal er meer vooruit gekeken worden naar mogelijke studie- en loopbaanpaden.

Leerdoelen

Na afronding van dit talentontwikkelingsprogramma, PYO-t, heeft de student

  • meer inzicht gekregen in zijn persoonlijkheid, zijn motivatie, zijn kwaliteiten en talenten;
  • zichzelf verder ontwikkeld;
  • kan de student een bewuste keuze maken voor de vervolgstudie op basis van een gedegen, praktisch en persoonlijk, op talent, wensen en mogelijkheden afgestemd toekomstplan.

Vroegtijdige kennismaking met de eigen talenten en mogelijke beroepssectoren kan de student helpen al tijdens de bachelorstudie na te denken over verdere ontwikkelingsmogelijkheden van zijn eigen mogelijke talenten en daar weloverwogen keuzes in te maken.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2018 14:08
printView this page in: English