Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Bachelor

Facultaire invulling

In deze programma's worden andere accenten gelegd, bijvoorbeeld meer aandacht voor onderzoek of het arbeidsveld. Het aantal ECTS kan per faculteit verschillen, net als de verdeling van het aantal ECTS over de Petrus Camper Track en het facultaire programma. Neem voor meer informatie over de facultaire invulling contact op met de facultaire coördinatoren.

Faculteit Korte omschrijving facultaire uitbreiding
Economie en Bedrijfskunde Extra verdieping in één van de volgende thema's:
  1. Economics, Econometrics and Finance
  2. Human Resource Management & Organisational Behaviour
  3. Innovation & Organization
  4. International Economics, Business & Management
  5. Marketing
  6. Operations Management & Operations Research

Brochure facultaire uitbreiding FEB

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Extra verbreding door meester-gezel traject en een aanvullende cursus. De verdeling 20 ECTS Petrus Camper Track en 25 ECTS facultaire invulling blijft.
Laatst gewijzigd:01 februari 2017 10:23
printOok beschikbaar in het: English