Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeHonours Bachelor

Facultaire invulling FEB

In dit programma worden andere accenten gelegd, bijvoorbeeld meer aandacht voor onderzoek of het arbeidsveld. Neem voor meer informatie over de facultaire invulling contact op met de facultaire coördinatoren.

Korte omschrijving facultaire uitbreiding
Extra verdieping in één van de volgende thema's:
  1. Economics, Econometrics and Finance
  2. Human Resource Management & Organisational Behaviour
  3. Innovation & Organization
  4. International Economics, Business & Management
  5. Marketing
  6. Operations Management & Operations Research

Brochure facultaire uitbreiding FEB

Laatst gewijzigd:31 augustus 2018 15:16
printView this page in: English