Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeHonours Bachelor

Opzet Honours Bachelor

In het Honours bachelorprogramma verdiep je je niet alleen op je eigen vakgebied, maar leer je ook hoe je die kennis kan inzetten bij interdisciplinaire vraagstukken en problemen. Het is een extra programma van 45 ECTS naast je reguliere bacheloropleiding.

 • Het programma begint in het tweede semester van het eerste jaar van je bacheloropleiding.
 • Het programma loopt door tot en met het tweede semester van het derde jaar van je bacheloropleiding. Het onderwijs zal vooral in de late middag- en avonduren en op de vrijdagmiddag worden gegeven.
 • Het Bachelor's Honoursprogramma bestaat in principe uit een facultair deel (verdiepend deel) van 25 ECTS en de Petrus Camper Leergang (verbredend deel) van 20 ECTS.
 • Naast de interdisciplinaire programma's bestaande uit een verdiepend en verbredend deel biedt het Honours College ook een Honours programme in Philosophy.

Petrus Camper Leergang

Om een bijdrage te kunnen leveren aan wetenschappelijke en maatschappelijke problemen en thema ‘s, is het belangrijk dat je niet alleen een degelijke kennis van je eigen vakgebied hebt. In het verbredende gedeelte van 20 ECTS leer je juist over de grenzen van je eigen discipline heen te kijken. In de Petrus Camper Leergang (PCL) leer je een actueel wetenschappelijk of maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen en dat vraagstuk te vertalen naar een eigen, toekomstgerichte visie en aanpak. Tegelijkertijd ontwikkel je verschillende vaardigheden en is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Iedere Honoursstudent neemt daarnaast deel aan een summer of winter school.

 • De kern van iedere verbredende module is een wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk relevant thema dat in de desbetreffende discipline actueel is.
 • Je volgt twee, niet aan je eigen opleiding verwante, modules. Bijvoorbeeld criminaliteit en veiligheid, omgaan met het milieu of onderzoek naar duurzame markten.
 • Aan de hand van dat actuele thema worden de basisbegrippen en de onderzoeksmethoden van de desbetreffende discipline geïntroduceerd.
 • Je vindt het actuele aanbod van verbredende modules van het bachelor Honours programma in Ocasys.

Meer informatie over de Petrus Camper Leergang.

Facultaire invulling

Het verdiepende deel van 25 ECTS van het bachelor Honoursprogramma volg je binnen je eigen faculteit. Negen faculteiten van de RUG hebben dit onderdeel van het bachelor Honoursprogramma zelf ingevuld, naar de eisen van het Honours College. Het programma van je faculteit staat op Ocasys, onder het Honours College.

 • De groepen bestaan uit maximaal 25 studenten
 • Je faculteit verzorgt de colleges, die vooral gericht zijn op recente ontwikkelingen in je onderzoeksveld
 • Je krijgt extra training in het doen van onderzoek
 • Je hebt intensief contact met vooraanstaande wetenschappers
 • Er wordt veel aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling en coaching

Faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt ook een andere invulling van het verdiepende deel.

Laatst gewijzigd:01 maart 2019 10:36
printView this page in: English