Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Student life Honours College

Aankomende Honours College student

 • Aanmelding- en selectieprocedure

 • Onderwijs - honoursprogramma

 • Wat heb ik eraan om het Honours College te doen? Wat levert het me op?

  Niet alleen volg je intensief, kleinschalig onderwijs met een groep gelijkgestemde en gemotiveerde studenten, maar je ontvangt ook, als je het honoursprogramma hebt afgerond een aparte honoursbul, met een aanbevelingsbrief van de Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook wordt op je diplomasupplement dat bij je bachelorbul hoor, een aantekening gemaakt dat je het honoursprogramme hebt afgerond. Daarmee heb je een voorsprong als je solliciteert naar een selectieve masteropleiding in het buitenland of in Nederland, en later op de arbeidsmarkt.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Wat is het verschil tussen bij voorbeeld het University College Utrecht of de Roosevelt Academy in Middelburg en het Groningen Honours College?

  Op het University College en de Roosevelt Academy volg je een aparte, brede bacheloropleiding (liberal arts) van 180 ects op een eigen campus. Het Groningen Honours College biedt je een extracurriculair honoursprogramma van 45 ects, dat je naast je gewone bacheloropleiding van 180 ects volgt. Je woont en studeert verder gewoon in Groningen. Wel is er een aparte communityruimte in het Academiegebouw, waar je je medehonourstudenten kunt ontmoeten.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Ik twijfel tussen solliciteren voor het Honours College en een tweede studie erbij doen. Wat kan ik het beste doen?

  Dat is een lastige vraag. Het hangt van je (specifieke) belangstelling af en van de vraag wat je graag wilt bereiken en wat je er voor wilt doen. Een tweede studie kan interessant zijn voor een bepaalde positie op de arbeidsmarkt (is daar vraag naar?). Je zult waarschijnlijk iets langer over je studie doen, en veel zelf moeten organiseren en plannen, omdat de roosters vaak niet goed aansluiten. Een honoursprogramma is een veel bredere opleiding, dat rekening houdt met je reguliere studie. Je maakt ook onderdeel uit van een gelijkgestemde groep studenten zowel binnen je opleiding als daarbuiten. Verder wordt er aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling besteed.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Kost het Honours College veel tijd? Kan ik er nog wat anders bij doen?

  Het Honours College verzwaart je studielast met 25%, dat komt neer op 10-12 uur meer studie per week (ervan uitgaande dat je per week 40 uur aan je studie besteedt). Als de gewone opleiding je makkelijk afgaat, houd je ruimte en tijd over een extra programma naast de gewone ontspanning.
  Bij het roosteren van het honoursonderwijs wordt rekening gehouden met je facultaire rooster. Het universitaire deel zal over het algemeen geroosterd worden aan het eind van de middag en het begin van de avond.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Zijn er extra kosten aan verbonden, zoals collegegeld?

  Als je deelneemt aan het Honours College hoef je geen extra collegegeld te betalen, maar je moet wel rekening houden met extra kosten voor boeken, excursies en dergelijke. Voor de Summer school eind jaar 2 wordt voor reis- en verblijfkosten een eigen bijdrage gevraagd van 33% met een maximum van 500 euro.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Ik ben nu 2e jaars student en heb mijn propedeuse gehaald, kan ik nog instromen / meedoen?

  Nee, dat kan niet

  Vragen?
  Neem contact op met het Honours college via honours rug.nl.
 • Ik wil eerst mijn propedeuse halen en dan in het Honours College instromen.

  Dit is niet mogelijk. Je kunt alleen in het eerste jaar instromen.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Ik wil/moet tijdens mijn bachelorstudie een half jaar / een jaar naar het buitenland om daar te studeren. Kan dat?

  In principe kan dat. De Onderwijs- en Examenregeling van het Honoursprogramma bepaalt dat een student toestemming kan vragen om bijvoorbeeld een deel van het honoursprogramma aan een buitenlandse universiteit te doen of om langer over het honoursprogramma te doen. Of die toestemming gegeven wordt zal o.a. afhangen van de studievoortgang en de persoonlijke omstandigheden van de student en de aard van de vakken die in het buitenland worden gedaan.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
 • Mijn broer/zus/neef/nicht doet VWO+ en heeft belangstelling voor het Honours College. Waar kan hij/zij informatie krijgen?

  Op de website van het Honours College kan hij/zij veel informatie vinden. Mochten er dan nog vragen zijn, stuur dan gerust een mail naar honours rug.nl. Op de website kun je ook de voorlichtingsmomenten vinden.
 • Als ik niet meedoe aan het Honours College, krijg ik dan minder goed onderwijs?

  Nee, je krijgt dan nog steeds degelijk en goed onderwijs. Het Honours College is alleen een extra traject voor gemotiveerde studenten die graag iets extra's (zowel verbredend als verdiepend) willen doen naast hun reguliere studie.

  Heb je nog vragen?
  Neem contact op met het Honours College via honours rug.nl.
printView this page in: English