Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Collegegeld bacheloropleiding Collegegeldtarieven

Wettelijk collegegeldtarief

Soort student Studiejaar 2020-2021 Studiejaar 2021-2022
Voltijd € 2.143,- € 1.084,-
Deeltijd of duaal € 1.578,- € 798,-
Bachelor Liberal Arts and Sciences € 4.249,- € 3.215,-
Bachelor Global Responsibility and Leadership € 4.249,- € 3.215,-
Informatie collegegeldhalvering

Ga naar pagina Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars.

Voorwaarden wettelijk collegegeld

Je moet voldoen aan beide voorwaarden.

1. Nationaliteit

Je hebt één van de onderstaande nationaliteiten:

  • Nederlanderse nationaliteit;
  • EU/EER-nationaliteit;
  • Zwitserse nationaliteit;
  • Geen EU/EER-nationaliteit, maar familielid van een in Nederland wonende EU-burger met een niet Nederlandse nationaliteit;
  • Geen EU/EER-nationaliteit, maar in bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I;
  • Surinaamse nationaliteit.

2. Niet eerder een bachelorgraad behaald

Je bent bij de inschrijving voor een bacheloropleiding niet in het bezit van een bachelorgraad van een bekostigde instelling in Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die vanaf 1 september 1991 zijn opgenomen in het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). Hierbij is belangrijk:

  • dat als je na 1 september 1991 een ongedeelde universitaire opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelor- en een mastergraad.
  • dat als je na 1 september 1991 een hbo-opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelorgraad.

In bepaalde gevallen betaal je voor een tweede bacheloropleiding het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voldoen aan het nationaliteitsvereiste.

Wijzigingen persoonlijke situatie voor collegegeld

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kan gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

Inschrijven tijdens het studiejaar

Je betaalt niet het volledige collegegeld als je je gedurende het studiejaar inschrijft.

Meer informatie vind je op pagina Collegegeld bij inschrijving na 30 september.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:30 april 2021 12:07